ATENȚIE LA CĂRȚILE DE IDENTITATE! În acest an, 4806 minori sibieni ajunși la MAJORAT trebuie să-și facă întâia carte de identitate. Peste 26.000 de sibieni trebuie să-și schimbe documentele!

Direcția Judetene de Evidența a Populatiei Sibiu aduce la cunoștința cetățenilor județului Sibiu faptul că, în anul 2018, un număr de 4806 persoane (minore) care vor împlini vârsta de 14 ani trebuie să se prezinte, însoțite de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul legal, la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea solicitării eliberării primului act de identitate, în termen de 15 zile de la împlinirea acestei vârste.

 

De asemenea, tot în cursul acestui an, un număr de 26.662 de persoane vor fi în situația de a le expira termenul de valabilitate al cărții de identitate, astfel încât, ATENȚIE, cu acest prilej, au obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate. Pot face acest lucru cu cel mult 180 de zile înainte de expirare, dar nu mai puțin de 15 zile, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor care arondează pe linie de evidenţă a persoanelor localitatea de domiciliu, respectiv localitatea de reşedinţă, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

IMPORTANT: Nerespectarea dispoziţiilor legale amintite constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din actul normativ sus-menționat.

 

ATENȚIE! Iată care sunt documentele pe care, potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 1375/2006, titularul sau reprezentantul său legal are obligaţia să le prezinte cu ocazia solicitării

 1. eliberării primei cărți de identitate:
 1. a) cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate;
 2. b) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
 3. c) certificatul de naştere al minorului, original şi copie;
 4. d) certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea de divorț definitivă/certificatul de divorț, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 5. e) documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 6. i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).
 1. eliberării unei noi cărţi de identitate:
 1. a) cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate;
 2. b) actul de identitate;
 3. c) certificatul de naştere, original şi copie;
 4. d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 5. e) hotărârea de divorţ definitivă/certificatul de divorț, după caz, original şi copie;
 6. f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 7. g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 8. h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 9. i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).

 

În situaţia în care titularii cererilor pentru eliberarea actului de identitate nu pot prezenta toate documentele necesare emiterii cărţii de identitate, serviciile de profil vor elibera solicitanţilor, după caz, cărţi de identitate provizorii.

 

Având în vedere cele reiterate, autoritățile adresează rugămintea tuturor persoanelor care se află în situațiile expuse, dar și persoanelor cărora le-au intervenit orice alte modificări care impun eliberarea unui nou act de identitate, să-și îndeplinească obligațiile legale ce le revin.

 

 

Dacă îți place să știi ce se întâmplă în Sibiu și în județul Sibiu, dă-ne un LIKE pe pagina SIBIUNEWS de pe FACEBOOK!

alis reclama 420x300

Anunt Facebook

ziare ziare.org