Legea 286/2018 interzice plasamentul copiilor între 0 -7 ani în centre de plasament! DGASPC recrutează asistenţi maternali profesionişti!

Demn de luat în seamă, Legea 286/2018 interzice plasamentul copiilor între 0 -7 ani în centre de plasament.

Prin urmare, DGASPC Sibiu anună că recrutează:

 

ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

(ANGAJAŢI AI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI)

 

IMPORTANT: Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

 

Câteva din condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:

 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 • Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
 • Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copil în plasament în regim de urgenţă, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, având in vedere situaţia de risc.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu- www.dasib.ro .

 

NU POATE FI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

 

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

  • salariul asistentului maternal (minim pe economie - 2080 lei/lună);
  • spor de 15% pentru al II- lea copil primit în plasament;
  • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
  • spor de10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă;
  • spor de 5 % pentru continuitate;
  • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
  • alocaţia de stat pentru copil: - pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap - 200 lei/luna;
  • pentru copilul peste 2 ani - 84 lei/lună;
  • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap - 168 lei/lună

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Dacă îți place să știi ce se întâmplă în Sibiu și în județul Sibiu, dă-ne un LIKE pe pagina SIBIUNEWS de pe FACEBOOK!

alis reclama 420x300

Anunt Facebook

ziare ziare.org