Tichete pentru grădiniță pentru copii provenind din familii defavorizate. PRECIZĂRI

Copiii care frecventează grădinița și provin din familii cu venituri mici vor beneficia și în anul școlar 2018-2019 de un stimulentul educațional sub forma unui tichet în valoare lunară de 50 de lei, anunță autoritățile sibiene.

 

IMPORTANT: Tichetele se vor distribui lunar către titulari prin intermediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu, având sediul pe Bulevardul Victoriei, nr. 1-3.

 

Pentru a primi acest ajutor, familia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă domiciliul, reședința sau să locuiască efectiv în Sibiu

- copilul să fie înscris la grădiniță și să o frecventeze cu regularitate

- venitul lunar net pe membru de familie să nu depășească 284 lei.

 

Dosarul pentru acordarea tichetelor pentru grădiniță se poate depune oricând pe parcursul anului școlar, iar stimulentul se va acorda începând cu prima lună în care copilul a îndeplinit condițiile. Dosarul va conține următoarele:

- cererea și declarația pe propria răspundere (formularele se găsesc la sediul Direcției de Asistență Socială sau pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu http://www.sibiu.ro/ro2/pdf/formulare/CERERE_TICHET_GRADINITA.pdf
- documente doveditoare care să ateste următoarele: componența familiei, veniturile nete lunare ale familiei, prezența copilului la grădiniță prin intermediul unei adeverințe eliberate de respectiva instituție de învățământ preșcolar.

Dosarul se va depune la Direcția de Asistență Socială Sibiu la camera S2 din sediul Primăriei Sibiu de pe bulevardul Victoriei, nr. 1-3.

 

*După stabilirea dreptului la stimulent titularul are obligația de a actualiza informațiile o dată la trei luni. Acesta va depune la Direcția Asistență Socială o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, însoțite de acte doveditoare. Personalul Biroului Alocații Familiale din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială va verifica datele și informațiile în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării acestora. 

 

Sursa foto: Pro TV

Dacă îți place să știi ce se întâmplă în Sibiu și în județul Sibiu, dă-ne un LIKE pe pagina SIBIUNEWS de pe FACEBOOK!

alis reclama 420x300

Anunt Facebook

ziare ziare.org