Consilierii județeni se întrunesc în ședință ordinară. Ce au de discutat?

În conformitate cu prevederile art.94 alin.1,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 29 martie 2018, orele 15.00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

 

Subiecte diverse, ample, decizii ce trebuie luate, idei care așteapă să fie puse în practică.

AFLAȚI ACUM: ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare din data de 29 martie 2018:

 1. 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 15 februarie 2018

 

 1. 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 22 februarie 2018

 

 1. 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018 
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.30/15.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Județului Sibiu pe anul 2018
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, pe anul 2018
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcţii ale unităţilor de asistenţă medico-socială din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcții ale unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Sibiu
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcții ale centrelor rezidențiale pentru copii din structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcții ale centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statelor de funcții ale serviciile sociale dezvoltate în parteneriat din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 11/2017, ca urmare a promovării personalului în grad profesional 
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
  vezi aici>> Anexele
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unei a doua linii de gardă II în specialitatea Cardiologie, şi a unei linii de gardă de 0,5 în specialitatea Boli Infecţioase la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Sibiu, regiunea Nord și Est, în perioada 2014 – 2020” şi a Listei cuprinzând investiţiile prioritare, ce vor face obiectul viitorului Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, judeţul Sibiu
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Sibiu din România şi Regiunea Wielkopolska din Republica Polonă
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării tarifelor la biletele şi abonamentele de călătorie practicate de către operatorul de transport S.C. Transmixt S.A., pentru traseele atribuite în cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de două licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și Modernizare a Centrului de Recuperare, Reabilitare Persoane cu Handicap Dumbrăveni” ca urmare a obținerii finanțării asigurate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și implementării proiectului susmenționat
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia, Palatului Copiilor Sibiu, în data de 2 iunie 2018, pentru organizarea Festivalului-concurs national de dans “DANCE ART FUSION- the dance contest în Sibiu” – ediţia a III-a
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Festive a Bibliotecii Astra Sibiu, Palatului Copiilor Sibiu, în data de 31.03.2018, pentru organizarea Concursului regional interdisciplinar “Şcoala mea are talent” – ediţia a II-a şi în data de 19.05.2018 pentru organizarea concursului regional de muzică “Sunetul muzicii” – ediţia a XVIII – a
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea clădirii secţiei clinice ORL” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 299/ 2014
  vezi aici>> Anexa-deviz generalMemoriu justificativ- Oportunitate
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea indemnizaţiei membrilor comisiei de selecţie şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituite la nivelul Consiliului Judeţean Sibiu în vederea realizării procesului de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în Judeţul Sibiu în anul 2018, depuse pentru accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare, consolidare, demolare si extindere Centru de plasament Agârbiciu”, ca urmare a obținerii finanțării asigurate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și implementării proiectului susmenționat

Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 1. 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului acţiunilor din domeniul sportului în judeţul Sibiu în anul 2018 şi a Programului acţiunilor din domeniul tineretului în judeţul Sibiu în anul 2018.
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. 30. RAPORT privind modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Sibiu în anul 2017

 

 1. 31. INFORMARE privind efectuarea concediului de odihnă de către preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Sibiu în anul 2018

 

 1. 32. INFORMAREA Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe trimestrul al-IV-lea 2017

 

 1. 33.RAPORT privind eficienţa activităţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu în anul 2017

 

 1. 34. PLANUL STRATEGIC al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Sibiu pe anul 2018

 

 1. 35. DIVERSE

 

Dacă îți place să știi ce se întâmplă în Sibiu și în județul Sibiu, dă-ne un LIKE pe pagina SIBIUNEWS de pe FACEBOOK!

alis reclama 420x300

Anunt Facebook

ziare ziare.org