Incluziunea economico-socială a comunității marginalizate din Târnava, un proiect în care este implicat Consiliul Județean. Sute de copii, tineri și adulți implicați în problemele comunității, locuințe refăcute și... speranțe întemeiate pentru viitor

Consiliul Județean Sibiu este partener in proiectul “Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială a comunității marginalizate Târnava”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, liderul de proiect fiind Fundaţia Centrul European de Integrare a Romilor.

 

Așa cum anunță autoritățile județene, primele acțiuni în cadrul proiectului s-au desfășurat zilele acestea cand o echipa de la Consiliul Județean Sibiu, de la Direcția Strategii, Proiecte, s-a deplasat in comuna Târnava unde a recrutat 55 de persoane adulte de etnie romă din cadrul comunităților marginalizate de romi de pe străzile Văii și Fântânii. Aceste persoane urmează să fie instruite în cadrul viitoarelor activități ale proiectului.

Scopul acestui proiect urmărește creșterea gradului de incluziune a membrilor comunităţii marginalizate care include populaţie de etnie romă, prin măsuri integrate de ocupare, locuire, educaţie, formare profesională, sănătate și asistenţă socială în scopul reducerii fenomenului de sărăcie generalizată.

Printre rezultatele implementării proiectului se numără:

*50 de copii sprijiniţi și 30 de părinţi informaţi și consiliaţi pe probleme legate de dezvoltarea și educarea părinţilor.

*150 de copii beneficiari de servicii de consiliere și orientare școlară

*150 de copii beneficiari de servicii educaţionale și 50 de părinţi implicaţi în activităţi educaţionale

*300 de persoane de etnie romă implicate în măsuri active în vederea stimulării și asigurării ocupării pe piaţa muncii, 

*300 de persoane de etnie romă informate și consiliate în carieră

*250 de persoane mediate pentru asigurarea posibilității găsirii unui loc de muncă

*70 de persoane de etnie romă integrate pe piaţa muncii și pentru care se vor subvenţiona locurile de muncă

*100 de persoane formate competente antreprenoriale

*100 de persoane participante la sesiunile de mentorat

*15 câștigători desemnaţi și 15 afaceri subvenţionate, funcţionale și sustenabile

*30 de locuri de muncă create

*un Centru Comunitar de Incluziunea Socială înfiinţat

*570 de persoane selectate și înscrise în grupul ţintă, 30 de persoane vârstnice sprijinite prin servicii sociale integrate

*200 copii și 370 de adulţi beneficiari de un pachet integrat de servicii sociale

*200 de persoane beneficiare de servicii socio-medicale de prevenţie

*10 locuinţe consolidate și refăcute

*120 de persoane conciliate d.p.d.v. juridic

*570 de persoane de etnie roma implicate activ in viaţa comunitară

*un parteneriat comunitar și parteneriate bilaterale cu actori instituţionali relevanţi realizate

*80 de tineri de etnie romă conștientizaţi cu privire la problematica drepturilor omului și luptei împotriva discriminării.

 

Dacă îți place să știi ce se întâmplă în Sibiu și în județul Sibiu, dă-ne un LIKE pe pagina SIBIUNEWS de pe FACEBOOK!

alis reclama 420x300

Anunt Facebook

ziare ziare.org