Eliberarea actelor de identitate sibienilor aflați temporar în străinătate. În primul semestru al anului, la nivelul județului Sibiu, au fost eliberate titularilor 21.958 cărți de identitate

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, informează cetăţenii judeţului Sibiu:

 

 

*În contextul înregistrării în ultima perioadă a unui volum de activitate însemnat pe linie de evidenţă a persoanelor la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu şi al celor 18 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în coordonarea instituţiei noastre, ne permitem a vă reaminti că, potrivit prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Astfel, reprezentantul legal - persoana mandatată prin această procură - al solicitantului actului de identitate va efectua demersurile necesare pentru eliberarea acestui document, prezentând serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competent teritorial următoarele documente:

 

 1. a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la normele metodologice în materie, însoţită de procura specială şi 2 fotografii ale solicitantului actului de identitate de mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 2. b) actul de identitate, după caz;
 3. c) certificatul de naştere, original şi copie;
 4. d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 5. e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 6. f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 7. g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 8. h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 9. i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

 

PRECIZARE: Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

 

*În schimb, eliberarea actului de identitate pentru prima dată, pentru minori precum şi pentru persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, cetăţeni români cu domiciliul în România, aflaţi în străinătate şi care, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară, ş.a.) nu se pot prezenta în ţară pentru a solicita eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, se realizează prin depunerea cererii şi a documentelor necesare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, urmând a fi soluţionate, în ţară, de serviciile de profil.

 

ATENȚIE: În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, are obligaţia să solicite eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau după caz, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, următoarele documente:

 

 1. a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la normele metodologice în materie, însoţită de 2 fotografii ale solicitantului actului de identitate de mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 2. b) certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
 3. c) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
 4. d) documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 5. e) certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
 6. f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

 

Cu acest prilej, reprezentanții instituției doresc să ne asigure de întreg sprijinul tuturor funcţionarilor structurilor de evidenţă a persoanelor operaţionale la nivelul judeţului Sibiu, astfel încât să fie puşi toți în legalitate cu primul/un nou act de identitate, în termenele legale, în caz contrar, nerespectarea cerinţelor legale pe linie de evidenţă a persoanelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

 

STATISTICĂ: În semestrul I al anului 2018, la nivelul județului Sibiu, au fost eliberate titularilor 21.958 cărți de identitate (dintre acestea 12.873 ca urmare a expirării actului de identitate și 2.118 ca urmare a solicitării pentru prima dată a unui act de identitate, ș.a.), respectiv 827 cărți de identitate provizorii, fiind înscrise în actele de identitate ale solicitanţilor 3.885 menţiuni privind stabilirea reşedinţei (vize flotant).

 

 

 

 

Dacă îți place să știi ce se întâmplă în Sibiu și în județul Sibiu, dă-ne un LIKE pe pagina SIBIUNEWS de pe FACEBOOK!

alis reclama 420x300

Anunt Facebook

ziare ziare.org