Consilierii Județeni se întrunesc în ședinţă ordinară pe 12 Decembrie 2018. Se discută, între altele, o rectificare bugetară dar și inițiativa construirii unei baze SALVAMONT la Păltiniș

Având în vedere că este se apropie Crăcinul dar și sfârșitul de an, care, prin tradiție, e un moment de... bilanț, de această daă, consilierii județeni sibieni și-au programat ședința ordinară mai deverme ca de obicei. Mai exact, evenimentul este programat pentru miercuri, 12 decembrie, de la ora 15.00.

 

În conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu convoacă Consiliul Județean Sibiu în ziua de 12 decembrie 2018, ora 15:00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

 

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare:

 

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 22 noiembrie 2018

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale, din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la trimestrul IV 2018 
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Complexului Național Muzeal ,,Astra” Sibiu, aprobat prin anexa nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.91/2017
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta Klemens

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 11/2017
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.74/2018
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special domnului Mircea Mihai, consilier judeţean, reprezentantul Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari” Mediaș, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea formulei de ajustare a prețurilor și tarifelor precum și a prețurilor și tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Târnavei Mari 
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, în calitate de partener, la proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” finanțat în cadrul POCU 2014-2020
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului aditional nr. 2 la „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016„
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/ 05.08.2016
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de nouăsprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor taxe si tarife pentru anul fiscal 2019, la nivelul Judetului Sibiu.
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii „Construire Bază Salvare Salvamont, în Staţiunea Păltiniş, Municipiul Sibiu”, în vederea finanţării în cadrul Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism, aprobat prin HG nr. 558/ 2017
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 187/ 25 august 2016, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două imobile proprietate publică a Judeţului Sibiu, situate administrativ în Sibiu, str. Drumul Ocnei nr. 2
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului de 2 mp situat în incinta Aeroportului Internaţional Sibiu RA, în vederea amplasării unui infopoint, pentru promovarea turistică
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar special, în anul şcolar 2018 – 2019
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Convenţia de parteneriat încheiată între Judeţul Sibiu, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş şi Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Actului Adiţional nr. 5 la Convenţia de parteneriat încheiată între Judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Asociaţia „D.R.E.A.M.” Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 304/ 2014 
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de asociere între Judeţul Sibiu şi Oraşul Agnita pentru funcţionarea şi cofinanţarea Serviciilor de îngrijire la domiciliu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 33/ 2017
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de asociere între Judeţul Sibiu, privind cofinanţarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Agnita, de către Judeţul Sibiu şi Oraşul Agnita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 34/ 2017
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul de asociere între Judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Fundaţia „Un Copil, O Speranţă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 40/ 2017.
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
  Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării evenimentului de premiere pentru sportivii şi antrenorii din Judeţul Sibiu pe anul 2018
  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

 

 1. DIVERSE.

 

sursa foto. Transilvania News

 

 

Dacă îți place să știi ce se întâmplă în Sibiu și în județul Sibiu, dă-ne un LIKE pe pagina SIBIUNEWS de pe FACEBOOK!

alis reclama 420x300

Anunt Facebook

ziare ziare.org