Dezvoltare Profesională și Egalitatea de Șanse – DepES: Peste 100 persoane din județul Sibiu susținute în imbunătățirea statutului pe piața muncii

SC Tobimar Construct SRL în parteneriat cu Asociația Veleita București, Asociația Euram București și SC 4C Rural Strategic SRL Alba continuă cu succes implementarea proiectului ”Dezvoltare Profesională și Egalitatea de Șanse – DepES”, cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Investește în oameni!, Axa prioritară 6, DMI 6.2. 

          În vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului, partenerii au dezvoltat activități și servicii destinate unui număr de 850 de persoane din regiunile Centru și București-Ilfov, județele: Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, București și Ilfov, aparținând grupurilor vulnerabile: persoane de etnie romă, femei, familii monoparentale și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

          Demn de precizat, membrii grupului țintă beneficiază gratuit de servicii care acoperă o gamă variată  de așteptări și nevoi identificate prin relaționarea directă în procesul de luare în evidență: informare, consiliere și orientare profesională, formare profesională în ocupații adaptate nivelului de studii și potențialului individual al fiecăruia,   servicii menite să faciliteze accesul acestora pe piața muncii. Oferta detaliată a programelor de formare poate fi accesată pe site-ul proiectului proiectdepes.ro. Până în prezent, peste 600 de persoane au fost identificate și îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin proiect pentru oferirea de servicii, dintre care cel puțin 100 de persoane au domiciliul în județul Sibiu. Dintre aceștia, 27 de beneficiari din comuna Moșna au promovat la începutul acestei luni examenul final pentru cursul de calificare în ocupația ”Lucrător în comerț” și  au obținut certificarea competențelor. Alți 26 de beneficiari din localitatea Cristian urmează același curs de calificare din domeniul comerțului și vor susține examenul final în luna iulie a.c. Cursurile au durata de 360 de ore, sunt de nivel I de calificare, iar furnizorul de formare profesională care asigură desfășurarea orelor de teorie și practică este SC Tobimar Construct SRL Alba Iulia. Beneficiarii cursurilor de formare profesională primesc pachete de alimente pe durata desfășurării cursului, iar absolvenții care promovează examenele finale beneficiază de subvenții și certificate de calificare recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Nationale, dar și în  țările Uniunii Europene prin aplicarea apostilei.                                                                                           

          Activitatea de recrutare a grupului țintă continuă în această lună în localitățile Săliștea și Moșna în vederea completării grupelor de  cursanți pentru cursurile ”Lucrător în comerț”  (furnizor de formare profesională SC Tobimar Construct SRL Alba Iulia)  și ”Muncitor plantații și amenjare zonă verde” (furnizor de formare profesională SC 4C Rural Strategic SRL). 

În paralel cu activitățile amintite anterior, beneficiarii din județul Sibiu participă la acțiuni de informare organizate în cadrul Campaniei de promovare a egalității de șanse, combaterea disfuncționalităților sociale și promovarea unui stil de viață sănătos, care au drept scop informarea și conștientizarea grupurilor vulnerabile cu privire la modalitățile și mijloacele de rezolvare a cauzelor care conduc la excluziune socială, marginalizare, discriminare și sărăcie.

Detalii suplimentare despre serviciile proiectului pot fi obținute de la sediul beneficiarului de finanțare SC Tobimar Construct SRL, str. Clujului, nr. 29A, 510193 Alba Iulia, jud. Alba, tel/fax: 0258.839.199, email: tobimarconstruct@tobimar.ro, persoană de contact – asistent manager Savu Maria

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: