DSVSA SIBIU continua lupta cu toxinfectiile alimentare

Având în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă, pentru sănătatea publică, prepararea şi servirea hranei în special în perioada sezonului estival, sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunti, botezuri, onomastici etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfectii alimentare datorate unor factori favorizanţi, conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, atenţionează administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fass-food, pitzerii, etc), să respecte câteva principii şi reguli debază.   

Cu referire la aspecte generale ale obiectivului, specialiştii instituţiei recomandă:

Ø     să existe documentul de inregistrare sanitară veterinară în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A  nr. 111/2008;

Ø     să respecte condiţiilor generale de igiena conform prevederilor Regulamentului C.E.nr. 852/2004, referitoare la construcţie şi dotare a obiectivului;

Ø     să existe echipamente de protecţie sanitară pentru personalul care manipulează produsele de origine animală şi nonanimală, sau care prepară mâncarea, precum şi existenţa documentelor din care să rezulte starea de sănătate a acestora;

Ø     să se asigure sursa de apă potabilă care să fie utilizată atât la prepararea mâncărurilor cât şi la menţinerea stării de igienă şi curăţenie a personalului şi a utilităţilor.

Ø     efectuarea acţiunilor de, dezinfecţie, a spaţiilor tehnologice, a utilajelor şi ustensilelor folosite, protejarea spaţiilor şi a alimentelor de insecte şi rozătoare prin măsuri specifice;

 

În ceeace priveşte materiile prime, reprezentanţii DSVSA Sibiu avertizază asupra regulilor ce trebuie respectatecu stricteţe:

 

Ø     să dovedească prin documente calitatea şi salubritatea materilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respectă programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul D.S.V.S.A Sibiu;

Ø     să păstreze materile prime, în special al celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, oua etc) în spaţii specifice, pentru a se prevenii deprecierea lor;

Ø     să ţină la zi evidenţele şi a înregistrările, privind intrările de materii prime în care să fie înscrise furnizorul, categoria produsului, data recepţionării, cantitatea, termenul de valabilitate, precum şi celelalte date pentru stabilirea trasabilitaţii.

Cu referire la manipularea, prepararea, expunerea şi servirea alimentelor şi produselor finite sunt necesare şi obligatorii următoarele măsuri:

Ø     respectarea condiţiilor de igienă, respectiv, spălarea mâinilor înainte de inceperea activităţii şi a ustensilelor în timpul lucrului, evacuarea rapidă a deşeurilor şi subproduselor rezultate şi depozitarea acestora astfel incât să nu constituie o sursă de contaminare;

Ø     curăţarea şi igienizarea periodică a spaţiilor unde au fost manipulate şi preparate produsele alimentare;

Ø     utilizarea numai a ustensilelor de lucru care pot fi curăţate sau igienizate corespunzator (blaturi de plastic, cuţite de inox, tavi de inox, etc);

Ø     expunerea spre consum a alimentelor trebuie să fie facută astfel încât să fie evitat orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;

Ø     servirea alimentelor să se realizeze numai în recipienţi igienizaţi corespunzator sau în recipienţi de unică folosinţă;

Ø     alimentele să fie ambalate sau preambalate în cazul în care acestea nu sunt destinate consumului la faţa locului (pentru activitate de catering, sau hrană rece pentru perioada  organizării de drumeţii);

Ø     separarea materiilor prime pentru prepararea alimentelor de mâncarurile deja preparate, în special carnea crudă de vită, porc, pasăre, peşte şi ouăle,

Ø     alimentele să nu fie păstrate  pentru mai mult de 2 ore la temperaturi mai mari de 32 grade Celsius, fiincă riscul de alterare este ridicat în actualelecondiţii;

Ø     confiscarea, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală şi non animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării, sau cu termenul de valabilitate expirat, gestionarea corectă a resturilor menajere.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: