CSARDAS LocalNews 970x250px

Write a comment

Începând cu 1 ianuarie 2014, printr-o modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, s-a reglementat obligaţia plătii de către persoanele juridice a impozitului pe construcţii, care este cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil.

Calculul si declararea impozitului pe construcţii se face până in data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul. Întrucât ziua de 25 mai 2014 este o zi nelucrătoare, termenul de declarare a impozitului pe construcţii datorat pentru anul 2014 va fi luni, 26 mai 2014.  

Impozitul pe construcţii se declara prin formularul 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe portalul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice / Descărcare declaraţii. Formularul se depune la organul fiscal in raza căruia contribuabilul are domiciliul fiscal, fie pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Plata impozitului pe construcţii datorat in 2014 se va efectua în 2 rate egale, prima rata cu scadenta in 26 mai 2014 sia doua rata cu scadenta in 25 septembrie 2014.

Reamintim ca impozitul pe construcţii este datorat de persoanele juridice române (cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi persoanelor juridice fără scop patrimonial), persoanele juridice străine cu sedii permanente în România si persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene. Acesta se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor prevăzute la GRUPA 1 din HG nr. 2139/2004 - Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade:

          a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţa, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

          b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează sa fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

          c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. "Terase pe arabil, plantaţii pomicole si viticole" din HG nr. 2.139/2004.

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest