Write a comment

MIERCURI, 29 ianuarie 2020, 16.30, Consiliul Județean Sibiu organizează GALA SPORTULUI, în sala de conferințe.

În cadrul acestui eveniment, vor fi premiați 63 de sportivi și antrenori care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional în anul 2019. 

 

Valoarea totală a premiilor este de 80.000 de lei. 

HOTĂRÂREA NR. 236

privind aprobarea organizării evenimentului de premiere

a sportivilor şi antrenorilor din Judeţul Sibiu pe anul 2019

Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 noiembrie 2019,

analizând Referatul de aprobare nr. 18485/ 06.11.2019 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu şi Raportul de specialitate nr. 18487/ 06.11.2019 al Serviciului Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială, din cadrul Consiliului Județean Sibiu, prin care se propune organizarea evenimentului de premiere a sportivilor și antrenorilor din Județul Sibiu pe anul 2019,

văzând avizul Comisiei juridice, administraţie publică locală şi ordine publică şi al Comisiei pentru cultură, învăţământ, culte, tineret şi sport,

în baza prevederilor art. 3; ale art. 18^1, alin. 2, lit. f) din Legea nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 36, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 74/ 2019 privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173, alin. 1, lit. d) coroborat cu alin. 5, lit. f); ale art. 182 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea evenimentului de premiere a sportivilor şi antrenorilor din Judeţul Sibiu pe anul 2019, care au obţinut rezultate deosebite la nivel naţional şi internaţional în cursul anului 2019.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de acordare a premiilor sportivilor şi antrenorilor care au obţinut rezultate deosebite la nivel naţional şi internaţional în anul 2019, conform Anexei ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Strategii Proiecte prin Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială și Direcţia Economică, din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu.

(2) Prezenta hotărâre se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate şi se dă publicităţii în Monitorul Oficial al Judeţului Sibiu.

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Taekwondo ITF Achim Marius Constantin C.S.M. Sibiu

AMBASADOR AL SPORTULUI Schi Alexandru Barbu

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport olimpic Patinaj Andrei Crisțina C.S. Ș. Sibiu

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport neolimpic Paținaj Andrei Cristina C.S.Ș. Sibiu

TINERE SPERANȚE Atletism Arsin Tudor C.S.Ș. Șoimii Sibiu

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Judo Avram Iulia Alexandra C.S.Ș. Șoimii

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Volei Axinte Iarina Luana C.S.Ș. Șoimii

TINERE SPERANȚE Gimnastică băieți Bera Nicolae Ionel

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport neolimpic Taekwon-do ITF Bîrluț Florin C.S. Hwarang Sibiu

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport olimpic Gimnastică băieți Bobeș Cristina C.S.Ș. Sibiu

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Judo Bolovan Silviu Paul C.S.Ș. Șoimii

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Călărie Bucur Daniel Ioan C.S.M. Sibiu

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Călărie Bucur Ionel C.S.M. Sibiu

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport olimpic Călărie Bucur Ionel C.S.M. Sibiu

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Sambo Constantin Elena C.S.M. Sibiu

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Tenis de câmp Cornea Victor Vlad C.S. Pamira

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport olimpic Atletism Cuciorovschi Ligia C.S.Ș. Șoimii Sibiu

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Taekwondo ITF Dancu Ioan Marius C.S. Puma

AMBASADOR AL SPORTULUI echipa națională 3 x 3 baschet feminin Elisabeth Pavel

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport neolimpic Bridge Fediuc Marius C.S. Logismart Sibiu

MERIT PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE Flaviu Stoica

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport olimpic Volei feminin Gheorghiță Marius C.S.Ș. Sibiu

TINERE SPERANȚE Paținaj viteză Gnandt Andrea

TINERE SPERANȚE Patinaj viteză Gnandt Klara C.S.Ș. Sibiu

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport olimpic Atletism Herman Vasile C.S.Ș. Mediaș

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport neolimpic Atletism Herman Vasile C.S.Ș. Mediaș

TINERE SPERANȚE Ciclism Hozat Elias George C.S. Măgura Cisnădie

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Taekwondo ITF Hurdu Raul C.S. Hwarang Sibiu

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport olimpic Judo Ionaș Ovidiu Vasile C.S.Ș. Șoimii

CEL MAI BUN ANTRENOR - Sport neolimpic Taekwon-do ITF Lăzurca Alin Romulus C.S. Puma

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Ciclism Logigan Lucian C.S. Procycling MTB Sibiu

CEL MAI BUN SPORTIV - Sport olimpic Taekwondo ITF Miclea Rareș C.S. Puma

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest