CSARDAS LocalNews 970x250px

Write a comment

Copii abandonati, parinti care îsi uita sau ignora rolul primordial, lacrimi, suferinta, amintiri printre dosare, asistente, saloane cu multe paturi. Un univers din care lipsesc acut cuvintele „mama”, „acasa”.

Legi, statistici, drumuri şi documente între instituţii, declaraţii şi o copilărie latentă, sau numai visată. Copiii abandonaţi, copiii înfiaţi. Familii trunchiate, sărăcie, indolenţă, neputinţă. Un peisaj pe cât de dezolant, pe atât de real.

Iată, însă parametrii acestuia, aşa cum arată prezentul în judeţul Sibiu. 

Specialiştii în domeniu spun că adopţia este stabilită ca finalitate a planului individualizat de protecţie numai dacă:

- ulterior trecerii unei perioade de un an de la data instituirii măsurii de protecţie specială părinţii fireşti şi/sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale copilului nu au putut fi găsite ori nu colaborează cu autorităţile pentru realizarea demersurilor de reintegrare/integrare;

- după instituirea măsurii de protecţie special, părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea care au putut fi găsite declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului şi în termen de 60 zile nu şi-au retras această declaraţie;

-copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi, în acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia;

-în cazul copilului care a împlinit 14 ani, există acordul expres al acestuia şi managerul de caz apreciază că interesul copilului justifică deschiderea procedurii de adopţie internă.

Conform legislaţiei în vigoare, dosarul copilului pentru care s-a stabilit adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie este transmis de managerul de caz, în copie, Compartimentului Adopţii şi Postadopţii care sesizează instanţa judecătorească pentru deschiderea procedurii adopţiei interne.

În anul 2012 au fost declaraţi adoptabili (copii adoptabili sunt cei pentru care instanța a deschis procedura de adopție) un număr de 26 de copii. Dintre aceștia, la nivelul judeţului Sibiu, pentru  9 copii s-a încuviințat adopția, iar 2 copii se află în potrivire practică.

În cursul acestui an, un singur copil părăsit în maternitate în 2012 a devenit adoptabil,autorităţile încuviinţând  adopţia pentru alţi 5 copii. Demn de remarcat, familiile care au adoptat in anii 2012, respectiv, 2013  provin- 3 din mediul rural și 8 din mediul urban.

În 2013, 13 dintre copiii abandonaţi în judeţul Sibiu s-au întors în familia biologică

Copiii abandonați în unitățile sanitare sunt copiii a căror părinți nu s-au interesat de situația medicală a acestora în perioada internării și care, deși au fost consiliați, refuză să-și externeze copiii în familia biologică. Pentru acești copiii se întocmește în termen de 5 zile de la sesizare, un proces verbal de constatare a părăsirii, urmând a se institui o măsură de protecție în regim de urgență pentru aceștia.

            De la începutul anului 2013  şi până la acest moment, DGASPC Sibiu a primit un număr de 28 de sesizări din partea unităților sanitare din județul Sibiu.

Aşa cum informează conducerea instituţiei, pentru 15 copii s-au întocmit procese verbale de constatare a părăsirii, iar restul de 13 copii au fost reintegrați în familia biologică, în urma intervenției reprezentanților DGASPC Sibiu în colaborare cu autoritățile locale.

De la începutul anului 2013  și până în prezent în județul Sibiu au fost abandonați 15 copii, după cum urmează:

-           3 copii au fost abandonați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

-           4 copii au fost abandonați în Spitalul Municipal Mediaș

-           7 copii au fost abandonați în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

-           1 copil a fost abandonat în Spitalul de Psihiatrie Sibiu.

 9 dintre aceşti copii care, poate pentru familiile lor au fot o povară sau… o provocare greu de acceptat, provin din mediu rural şi numai 6  provin din mediu urban.

Pentru cei 15 copii înregistrați ca fiind abandonați la nivelul județului Sibiu, s-au stabilit următoarele măsuri de protecție:

-           2 copii au fost plasați la asistenţi maternali profesionişti

-           2 copii au ajuns în custodia Centrelor de plasament pentru copiii cu dizabilități Sibiu

-           2 copii au fost plasați la Centru de primire în regim de urgență Sibiu

-           2 copii au fost dați în plasament familial

-           4  copii au fost dați în plasament la familia lărgită (la rude până la gradul IV)

-           3 copii nu au fost preluați din spitale.

Din totalul sesizărilor primite, majoritatea copiilor s-au încadrat în segmentul de vârstă 0 – 2 ani, dar s-au instrumentat şi 6 dosare pentru copii a căror vârstă a fost cuprinsă în segmentul 2-10 ani.

Referitor la instrumentarea acestor cazuri, în ideea salvării micuţilor şi integrarea lor în condiţii care să le asigure un drum sigur pentru viitor, reprezentanţii DGAPC Sibiu explică: „După instituirea  măsurii de protecţie, managerul de caz are obligaţia revizuirii periodice a măsurii de protecţie specială, a împrejurărilor care au condus la stabilirea acesteia şi a modului în care masura este executata. Managerul de caz trebuie să se asigure că în cazul fiecărui copil, au fost realizate demersuri pentru reintegrarea la părinţii săi fireşti, precum şi pentru integrarea copilului în familia extinsă  -rudele până la gradul al IV-lea. Doar după trecerea perioadei minime stabilite de cadrul legal şi după îndeplinirea unor condiţii explicit stipulate de  actele normative, managerul de caz va lua în considerare adopţia, asigurându-se totodată că aceasta răspunde interesului superior al copilului”.

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest