CSARDAS LocalNews 970x250px

Write a comment

Şi în judeţul Sibiu, ca în majoritatea judeţelor sunt numeroşi copiii care nu au familie, care tânjesc după un cămin şi un dram de fericire. Din păcate, puţini dintre noi ceilalţi avem răgaz şi putinţă să îi luăm în seamă, să ne gândim şi la soarta lor.

Având în  vedere deficitul de personal cât şi numărul mare de copii pentru care se solicită instituirea unei măsuri de protecţie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu recrutează persoane – potenţiali asistenţi maternali profesionişti (AMP), în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestaţi ca AMP, pentru a asigura prin activitatea pe care o vor desfăşura la domiciliu, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor care pot beneficia de măsură de protecţie specială la asistent maternal profesionist, grupa de vârstă a copiilor fiind 0-2 ani.

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Conform comunicatului remis de conducerea DGASPC Sibiu, principalele condiţii  pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • prin comportamentul ei în societate, starea sănătăţii şi profilul ei psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • să aibă munimum 10 clase;
 • să aibă în folosinţă o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament (să aibă cameră separată pentru copii);
 • să aibă domiciliul în judeţul Sibiu;
 • persoana în cauză să nu fie angajată sau să fie dispusă să-şi înceteze raporturile de muncă cu angajatorul actual şi cel puţin un membru al familiei să realizeze venituri stabile;
 • să aibă disponibilitatea şi capacitatea de a primi în plasament simultan doi copii (din care un copil mic/bebeluş) sau unul cu grad de handicap;
 • să aibă capacitatea de a lucra în condiţii de stres (plasament în regim de urgenţă, copii cu nevoi speciale, copii cu tulburări de comportament);
 • să urmeze cursurile de formare profesională organizate de serviciul asistenţă maternală din cadrul DGASPC Sibiu.

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliat de specialiştii serviciului.

După etapa de informare, persoanele interesate vor întocmi un dosar, se va realiza evaluarea persoanei şi familiei, persoana va urma un stagiu de pregătire în asistenţă maternală, iar la final, după caz, se va propune atestarea ca asistent maternal profesionist de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sibiu şi angajarea din momentul în care iau în plasament copilul/copiii.

Principalele documente care se depun la DGASPC (după etapa de informare de către specialiştii Serviciului Management de caz pentru Asistenţă Maternală) sunt:

 • cerere de evaluare, curriculum vitae al solicitantului şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist;
 • copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;
 • scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor peste 18 ani, cu care acesta locuieşte;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei (copie legalizată de pe titlul de proprietate,  de pe contractul de închiriere sau de subînchiriere);
 • declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului  că nu se află într-o situaţie de incompatibilitate pentru a deveni asistent maternal profesionist;

Aşadar, dacă iubiţi copiii şi vreţi să le daţi o şansă celor mai puţin norocoşi şi dacă vreţi un loc de muncă, acum puteţi deveni asistenţi maternali.

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest