Write a comment

ASISTENT MATERNAL

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate să exercite profesia de Asistent maternal profesionist  în cadrul Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” .

 

***În judeţul Sibiu, în momentul de faţă, sunt 150 de asistenţi maternali profesionişti, care au în îngrijire 241 de copii. De luat în seamă, dintre acestia, 26 de copii sunt cu dizabilități.

De la începutul anului 2020, 8 persoane au fost angajate ca asistenți maternali în cadrul proiectului "TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor".

 

IMPORTANT: Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Persoanele interesate sunt așteptate pentru a depune o cerere de evaluare la Registratura DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2. La cererea de evaluare vor fi anexate: copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Sibiu), copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar, adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice. 

Condiții de angajare:

 • Atestatul de asistent maternal profesionist, care se obține în  urma includerii într-un proces de evaluare, inclusiv participarea și absolvirea unui curs gratuit organizat de către  D.G.A.S.P.C. Sibiu. 
 • La data atestării, persoana nu trebuie să aibă contract de muncă cu alt angajator!
 • Studii minime - învățământ general;
 • Domiciliul stabil în județul Sibiu;
 • Solicitanții trebuie să aibă în folosință o locuință (indiferent dacă este proprietate personală sau închiriată) care să acopere necesitățile atât ale familiei cât și ale copilului primit în îngrijire;
 • Să existe sprijin din partea familiei pentru a deveni asistent maternal profesionist;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copil în plasament în regim de urgenţă/copil cu dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, având in vedere situaţia de risc.
 • Să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament 

 

Beneficii financiare:

 

 • Pentru copil

 

 •       Alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil:
 • pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap - 316 lei/lună;
 • pentru copilul peste 2 ani - 158 lei/lună;
 • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap - 316 lei/lună

 

 • Pentru asistentul maternal profesionist

 

 • salariul asistentului maternal;
 • spor de 15% pentru al II- lea copil primit în plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • spor de 10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă;
 • spor de 5 % pentru continuitate;
 • indemnizație de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, iar valoarea brută a indemnizației pe lună este de 347 lei;
 • Asistență de specialitate din partea reprezentanților D.G.A.S.P.C. Sibiu (psihologică, socială, juridică, etc);
 • Formare profesională inițială și continuă.

 

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest