Write a comment

 

 studenti meddd

SC LIAMED SRL anunță lansarea proiectului cu titlul „Stagii de practică în domeniul medical pentru studenții din regiunea Centru” (Cod SMIS 133490), număr contract de finanțare POCU/626/6/13/133490,- proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020; Cod apel: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitarcare își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențialloc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități deînvățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Bugetul total al proiectului este de 4.129.183,79 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 177.268,61 lei. Proiectul se desfășoară pe o durată de 24 de luni.

Potrivit infprmațiilor oficiale, obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării studenților din învățământul universitar din Regiunea Centru la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică pentru 325 de studenți din instituțiile de învățământ cu profil în domeniul medical și/sau instituții de învățământ de diferite specialități conexe domeniului medical.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

➢ Obiectiv specific 1 - Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, prin implicarea a 325 de

studenți într-un program de practică dezvoltat prin acest proiect, pe o perioada de 19 luni

➢ Obiectiv specific 2 - Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru 90 de studenți, prin

derularea de programe de învățare prin experiență practică în domeniul Antreprenoriat, pe o perioadă

de 20 de luni.

Activităţile principale ale proiectului sunt:

➢ ACTIVITATEA 1 Management proiect, implementare, monitorizare și raportare;

➢ ACTIVITATEA 2 Organizarea procedurilor de achiziții necesare procurării bunurilor și serviciilor;

necesare desfășurării proiectului, prevăzute în lista achizițiilor;

➢ ACTIVITATEA 3 Organizarea activităților de informare și publicitate a proiectului;

➢ ACTIVITATEA 4 Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validarea grupului țintă;

➢ ACTIVITATEA 5 Instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la potențiali angajatori;

➢ ACTIVITATEA 6 Organizarea și desfășurarea programului de învățare prin experiența practică.

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:

➢ 90 de studenți beneficiari de programe de învățare prin experiența practica in domeniul antreprenorial;

➢ 325 de studenți participanți la stagiile de practică organizate prin proiect;

 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Obiectiv specific: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar şi non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Titlul proiectului: Stagii de practică în domeniul medical pentru studenții din regiunea Centru

Beneficiar: SC LIAMED SRL

Cod MySmis: 133490

➢ 234 de studenți certificați la încetarea calității de participant;

➢ 127 de studenți care își găsesc un loc de munca la încetarea calității de participant;

➢ 36 de studenți urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;

➢ Creșterea competentelor practice si facilitarea tranziției de la scoală la piața forței de muncă - pentru

325 de studenți incluși în grupul țintă;

➢ prin programul de învățare la locul de muncă, creșterea capacitații de integrare pe piața muncii pentru

90 de studenți – viitori absolvenți;

➢ prin implicarea într-un program de învățare prin experiența practică.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare

Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest