Write a comment

Ca la fiece început de an, primarul comunei Răşinari face public raportul de activitate pe anul ce abia s-a încheiat. EI bine, iată ce s-a întâmplat pe parcursul lui 2018 în legendara localitate cunoscută drept... leagănul Măgnimii.

 

În anul 2018, activitatea a fost una intensă la nivelul administraţiei comunei Răşinari, deși fondurile de la bugetul de stat au fost mai mici față de anul 2017. Majoritatea lucrărilor şi activităţilor derulate pe parcursul anului s-au făcut cu finanţare de la bugetul local şi au fost realizate prin SC Gospodărire Comunală Locală Răşinari SRL, societate a Comunei Răşinari. Pe parcusul anului 2018 au fost în derulare și proiecte finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat prin PNDR. 
De asemenea, colaborarea cu Ocolul Silvic Răşinari a fost una foarte bună, sprijinul acordat fiind în special cu utilajele în realizarea lucrărilor efectuate de către SC Gospodărire Comunală Locală Rășinari SRL.


TRANSPORT RĂȘINARI - SIBIU
A fost realizat transportul între Răşinari şi Sibiu prin SC Gospodărire Comunală Locală Rășinari SRL, societatea proprie a Comunei Răşinari. În interiorul localității transportul este gratuit pentru pensionari și elevi, activitatea de transport se derulează cu 4 autobuze de transport și un microbuz, iar pe perioada anului 2018, programul de circulație s-a desfăşurat cu 27 de curse zilnice tur-retur în zilele lucrătoare și 14 curse tur-retur sâmbăta și duminica între Răşinari şi Sibiu. Primăria Rășinari a achiziționat pe parcusul anului 2018 și un microbuz de 22 locuri care a efectutat curse pentru rășinăreni. Începând cu luna ianuarie, tramvaiul de Rășinari a circulat sambăta între Dumbrava Sibiului și Rășinari pentru turiști și au avut loc piese de teatru puse în scenă de Compania de Teatru Become și actorii TeatruluiNațional Radu Stanca Sibiu au jucat piesa ,,Un Tramvai numit Popescu”.


LUCRĂRI APĂ ȘI CANALIZARE
Rețeaua de apă și canalizare aparțin de SC Apă Canal Sibiu SA, pe parcursul anului 2018 datorită contorizării nu au mai fost probleme legate de apa potabilă și toți rășinărenii au beneficiat de apă pe tot parcursul anului. În ceea ce privește canalizarea în prezent apele pluviale sunt colectate separat de apele menajere și rețeaua de apă și canalizare este la standarde europene în comuna Rășinari. 
Primăria Rășinari a realizat rețeaua de canalizare în satul aparținător Prislop prin SC Gospodărire Comunală Locală Rășinari SRL, societatea proprie a Comunei Răşinari.

LUCRĂRI PENTRU REȚEAUA DE GAZ METAN
În ceea ce privește introducerea gazului metan în comuna Rășinari, în prezent se lucrează la Studiul de Fezabilitate care este în stadiul de finalizare, urmând ca după finalizare să fie trimis pentru aprobare la Ministerul Economiei.


LUCRĂRI EDILITARE
Lucrările la Grădinița cu program normal și prelungit, sunt în faza de finalizare, lucrările fiind finanțate prin Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, din PNDR 2014-2020, SC NV CONS SRL.
Pe parcursul anului 2018 au fost realizate lucrări de reabilitare la cele două școli prin investiții și reparații. La Școala Octavian Goga a fost realizate lucrări de renovare mansardă și au fost realizate reparații la grădinițele aparținatoare. La Școala Sava Popovici Barcianu au fost realizate reparații la uși și ferestre și la Grădinița din Copăcele au fost realizate reparații la acoperiș, SC Gospodărire Comunală Locală Răşinari SRL.
Totodată, s-au finalizat reparaţiile la acoperişul Dispensarului comunei Rășinari, SC Gospodărire Comunală Locală Răşinari SRL.


LUCRĂRI DE REABILITARE DRUMURI 
Au fost finalizate lucrările de asfaltare pe strada Satul Nou, SC Terra Building SRL;
Au fost finalizate lucrările de asfaltare pe strada Urdii, SC Total NSA SRL;
Se lucrează la asfaltare pe strada Dosului, SC Terra Building SRL;
Se lucrează la asfaltare pe Drumul Comunal Raşinari Trainei, SC Terra Building SRL;
A fost betonată strada Pe Vale, SC Gospodărire Comunală Locală Răşinari SRL;
Au fost realizate reparații la străzile pavate cu piatră de râu și piatră cubică, str. Nicolae Bălcescu (Fântâna Roşca), SC Gospodărire Comunală Locală Răşinari SRL;
Au fost realizate curăţiri permanente ale Văii Caselor şi ale Ştezii, precum şi a zonelor folosite frecvent pentru depozitarea deşeurilor.
Au fost realizate lucrări la drumurile de hotar de pe raza comunei Rășinari, Ocolul Silvic și SC Gospodărire Comunală Locală Răşinari SRL;
Au fost realizate reparații la Străzile pavate cu piatră de râu și piatră cubică, SC Gospodărire Comunală Locală Răşinari SRL;
Salubritatea fost facută de societatea SC SOMA SRL. În baza contractului, răşinărenii au obligaţia ca materialul plastic, hârtia, fierul şi sticla să fie duse la punctele de colectare selective amenajate în comuna Rășinari. De asemenea, rezidurile alimentare, crengile, iarba sau alte elemente de acest fel trebuie depuse în recipientele pentru compost. În gunoiul menajer nu trebuie să fie aruncate nici pietre, cărămizi sau molozul rezultat din diferite lucrări gospodăreşti.

Localnicii au obligaţia să depoziteze selectiv gunoiul în funcţie de categoria acestuia.

 
ACTIVĂŢI ŞCOLARE
A fost susținută activitatea celor două școli prin investiții și reparații și activitatea extrașcolară a fost susținută prin transportul elevilor de la cele două școli, respectiv Școala Octavian Goga și Școala Sava Popovici Barcianu cu autobuzul și microbuzul la activitățile desfășurate la Sibiu. Copiii de la Trăinei sunt aduși la Școala S.P. Barcianu cu un microbuz școlar.


ACTIVITĂȚI DEDICATE ANULUI CENTENAR 
Au fost organizate mai multe activități dedicate Anului Centenar-plimbare cu tramvaiul gratuită, manifestare la Monumentul Eroilor și deplasarea unui grup de rășinăreni la Alba Iulia în 1 decembrie 2018.
De asemenea, Delegatia rășinarenilor a participat la Sibiu în Piața Mare la proiectul Sibiu 100. Centenarul Marii Unirii .


ACTIVĂŢI CULTURALE
Au fost organizate “Zilele Culturale Octavian Goga, editia a XIX-a, 5 mai 2018;
A fost organizat Colocviul Internațional Emil Cioran, ed. XXIII-A la Rășinari 16 iunie 2018;
A fost susţinută financiar activitatea Ansamblului de dansuri Răşinari prin deplasări la mai multe festivaluri şi concursuri folclorice (Vaideeni, Avrig, Polovragi, Novaci, Băbeni, Costești, Topoloveni, Baia de Fier, Costești, Caracal, Sibiu, s.a.)
A fost sprijinita organizarea manifestării Coasta Boacii Fest și a fost organizată manifestarea Tradiții culinare în Mărginimea Sibiului în cadrul Agendei comunitare Sibiu 2019 - Regiune Gastronomică Europeana.
A fost sprijinită financiar desfășurarea Zilei Văzarului la Rașinari- 1 iunie 2018
A fost organizat Festivalul Brânzei şi al Ţuicii, ed. a XV-a, 25-26 august 2018.
A fost organizat Festivalul ”Dumitru Giurcă Notar”, a III- a ediție, 14 octombrie 2018 și spectacolul Nunta Ciobanească a fost pus în scenă cu ajutorul Companiei de teatru Become la Rășinari de Rusalii, în Complexul Muzeal Național Astra, la Casa de Cultură a orașului Cisnădie și în Banat în orașul Făget.
S-a colaborat cu Parohia Răşinari în organizarea unui pelerinaj la Mausoleul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, am sprijinit Parohia Rășinari asigurand transportul la pelerinajul de la Sibiu și în organizarea Zilelor Șaguniene la Rășinari.
S-a încurajat şi susţinut financiar activităţile Cercului de Pictură pe Sticlă, au fost desfășurate ateliere de țesut la război în Muzeul Etnografic.
Au fost organizate spectacole în Căminul Cultural la Paști și Crăciun
Am spijinit organizarea Balurilor de Paști și de Rusalii, 
A fost organizat Târgul de Crăciun, ed. I, la Rășinari în Piața de langă Biserica Veche.
Au fost organizate in Căminul Cultural și în mai multe locații din Rășinari, mai multe piese de teatru în colaborare cu Compania de teatru BECOME și am fost parteneri ai Teatrului Național Radu Stanca la spectacolul Un tramvai numit Popescu.
Pe Agenda Culturală 2018 au fost finanțate următoarele proiecte: 
Rășinari 2018-Întalniri europene, Asociația Rășinari Confluențe Europene
Personalități rășinărene 2018, aniversare 100 ani Asociația Rășinari Confluențe Europene
Zilele Tineretului Rasinari, 2018, Asociația Culturală pentru Educație, Tradiție și Valori– Creativ
Festivaluri rășinărene, 2018, Asociația Turismul Sibian
Promovarea patrimoniul cultural la Rasinari, 2018 Asociația Turismul Sibian
Teatru ca un Joc, Asociația Compania de Teatru BECOME
,,Școală de vară de la Rășinari, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS)
Generații de rouă la Rășinari, ed. I Asociația Totul Pentru Comunitate
RĂȘINARI-Tradiții culinare, Asociația Pensiunilor Agroturistice Rășinari
ACTIVITĂŢI SPORTIVE şi pentru TINERET
A fost organizat un spectacol în fața Căminului Cultural Rășinari cu ocazia Zilei Tineretului în data de 6 mai unde a fost invitat să cânte Alex Velea cu formația; 
Elevii de la cele două școli din Rășinari au participat la Școala de arhitectură organizată de AIOS și la proiectul Generații de rouă desfășurat de Ecomuzeul Regional Sibiu
A fost susținută activitatea Cercului de Pictură pe sticlă și a Centrului de Tineret Rășinari.
A fost susţinută financiar activitatea Echipei de fotbal FC Păltiniş Răşinari;
Au fost organizate Zilele Sportive ale Răşinariului, ediţia a X-a, în parteneriat cu Direcţia de Tineret şi Sport a judetului Sibiu prin Centrul de Tineret Răşinari şi având sprijinul cele două şcoli din Rășinari.
A fost organizat Concursul de alergare montană Urme pe Play, la care au participat și tineri rășinăreni.
Pe Agenda Sportivă 2018 au fost finanțate urmatoarele proiectele: 
Fotbal de performanță la Rasinari, Asociația Sportivă ,,PĂLTINIȘ” RĂȘINARI
Zilele Sportive ale Rășinariului –ed. IX-a-2018 Asociația Sportivă ,,PĂLTINIȘ” RĂȘINARI
Promovarea ecoturismului la Rășinari prin organizarea concursului de alergare montană “Urme pe play” Asociația„Tura în natura”.


ACTIVITĂTEA GAL MĂRGINIMEA SIBIULUI 
Contractul de finanțare pentru Asociaţia GAL Mărginimea Sibiului, al cărei preşedinte este primarul comeni Răşinari, pentru perioada de finanțare 2014 -2020, prin care se finanțează proiecte în toate localitățile din Mărginimea Sibiului în valoare de 2.500.000 de Euro, finanțare europeană prin FEADR este în faza de implementare și GAL Mărginimea Sibiului se află printre primele GAL-uri din Romania în ceea ce privește absorbția fondurilor europene.


PROIECTE PENTRU RĂŞINARI
REABILITARE STRĂZI ȘI DRUMURI, COMUNA RĂȘINARI
Primăria comunei Rășinari derulează Programul de reabilitare străzi și drumuri în Comuna Rășinari, prin care lucrările de asfaltare și reabilitare vor fi continuate în anul 2019.
REABILITARE DRUM COMUNAL RĂȘINARI-PRISLOP
În cadrul PNDR au fost obținute fonduri pentru reabilitarea drumului comunal Rășinari-Prislop. Lucrările au fost demarate și urmează ca să se realizeze reabilitări și pentru cele două drumuri comunale care tranzitează localitatea.
REALIZARE REȚEA DE GAZ
În ceea ce privește introducerea gazului metan în comuna Rășinari, în prezent se lucrează la Studiul de Fezabilitate care este in stadiul de finalizare, urmând ca după finalizare să fie trimis pentru aprobare la Ministerul Economiei.
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT 
Contractul de finanțare pe Măsura 7.2 PNDR, pe fonduri europene 2014-2020 în cadrul căruia se construiește o gradiniță cu program normal și prelungit în spatele Căminului Cultural în valoare de 500.000 Euro se află în faza de finalizare și... în curând, copiii se vor muta în această construcție nouă.
DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL RĂȘINARI 
A fost finalizată implementarea Contractul pentru o finanțare de 40.000 Euro pe SUB‐MĂSURA 7.6 ‐ Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin care a fost dotat Căminul Cultural Rășinari cu instrumente muzicale, au fost achiziționate costume populare pentru Ansamblul de Dansuri si a fost dotat Centrul de Tineret cu echipamente IT.
ACHIZIŢIONARE UTILAJ MULTIFUNCŢIONAL 
S-a finalizat implementarea Contractul de finanțare pe Măsura 08-6B Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor pentru populaţie PNDR 2014 – 2020, în valoare de 82.000 Euro privind achizitionarea unui utilaj pentru deszăpezire şi pentru măturat străzi.
Referitor la diversele solicitări ale cetățenilor comunei, cred că am reuşit să răspund sau să ajung la faţa locului la majoritatea dintre acestea. Îmi cer scuze celor care nu am reuşit să le răspund sau să fiu prezent la diversele probleme abordate de dvs., uşa biroului meu a fost deschisă şi va fi deschisă pentru ca problemele dvs. să îşi găsească rezolvare cât mai repede”, spune edilul. 


Programul de audiențe al primarului este miercuri, orele 8.00 – 16.00, printr–o programare prealabilă.

Foto: Primaria Comunei Rasinari

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest