Write a comment

AAAAAVvvv

„În luna septembrie 2020 Avrigul împlinește 656 de ani de la prima atestare documentară. În luna septembrie a anului 1364, Staff-ul sibian alesese Avrigul (menționat în document cu numele Affrika) pentru un proces ce urma să rezolve un diferend între două localități de lângă Sibiu (19 septembrie). Avrigul fusese ales ca localitate neutră şi pentru că era deja o localitate importantă în zonă. Chiar dacă, din punct de vedere arheologic, teritoriul Avrigului se dovedește a fi fost locuit de foarte mult timp, mergând până în neolitic - mențiunea în documente scrise vine foarte târziu.

Despre avrigeni se spun și se spuneau multe, dar cei mai mândri erau de apelativul "daci". Avrigenilor li se spunea "daci" , sebișenii le mai spuneau pana nu demult așa, se zicea că sunt încăpățânați, zgârciți, vulcanici la mânie, harnici, hotărâți, loiali între ei, vicleni , dar că gândesc de două ori înainte de a decide, și că mai bine și-ar tăia o mână decât să dea o palmă din pământul lor. Așa erau odată. Și bune Și rele... ce şi cât a mai rămas din toate astea... Se mai spune că o dată la 100 de ani venea un dac din "cetatea ascunsa" să-i numere pe cei câți au mai rămas... aşa, daci, și că un sebişan se strecurase printre ei, însurat fiind cu o avrigeancă. Dacul i-a strigat : "străine ce cauți tu printre ai mei?" iar sebişanul, mai viclean de felul lui, i-a raspuns : "un nume, dacule, un nume și știu că pot să-l capăt de la voi" și... dacul i-a permis să rămână. A fost prima breşă. De atunci "se trage" numele Sebeşan, în Avrig.

Tot aici s-au "născut" numele Coțofană, Urzică, Chialda și câte alte nume.

Aici s-au născut și sunt îngropați Gheorghe Lazăr, Vasile Stoica, Romulus Cândea, Maria Spiridon și mulți oameni de seamă ai satului.

Aici s-a așezat și a trăit, ca într-un cocon, o mică comunitate de sași care a avut bune legături cu localnicii români, s-au ajutat, s-au înrudit, s-au mai şi sfădit uneori, fără însă să facă o dramă, ci întotdeauna cu bună înțelegere la final, căci viața n-a fost prea des ușoară pentru niciunii dintre ei.

Aici suntem noi, acum, amestecați cuminte cu cei veniți din multe colțuri ale tarii și stabiliți aici, dovadă a faptului că cei de demult au durat bune temelii satului.

Când vezi așa un neam în spatele tău știi că ai o datorie fata de ceea ce au construit ei, stii că ai rădăcini solide, că ai un trecut adevărat nu ticluit, ştii că nu ești singur, te veghează, de undeva din timp, STRĂMOȘII, care n-au fost niște sărăntoci doar că... n-au construit castele, au construit un neam.

Şi da, trebuie sa ne amintim că satul nostru este cu rădăcini adânci în timp”.

Aflate în tihnă de la doamna Maria Grancea, directorul Bibliotecii Orașului Avrig.

 

*File de istorie

Cele mai vechi descoperiri de pe hotarul localității datează din epoca bronzului (1700-800 î.Hr.), fiind descoperit la locul numit „Cetate”, un vas tipic acestei perioade. Lipsesc urme palpabile din epoca stăpânirii romane; cele câteva monede și pietre au fost aduse aici de Samuel von Brukenthal, pentru a orna cu antichități grădina de vară. Sat românesc, Avrigul vechi era pitit în îngustimea Râului Mare. Urme de așezări au fost descoperite pe locul numit „La arinii cășilor”, înainte de „ogrăzile avrigenilor”. Avea dăinuire din „terra Blachorum”. În anul 1367 este menționată o incursiune a domnitorului muntean Vladislav Vlaicu (1364-cca.1377) care ajunge până spre Avrig cu scopul de a-și recăpăta ducatele Făgărașului și Amlașului.

În zona Oltului se găsesc castelele bisericești de la Bradu și Avrig, acesta din urmă fiind fortificat prin rezidiri, în anul 1506. Sibiul a început să perceapă dări satelor românești de prin anul 1380. Censul transformat din „terragium” apare consemnat în registrele de socoteli ale Sibiului începând cu anul 1468 pentru satele: Avrig, Săcădate, Veștem,Cașolț, Bungard și Rășinari. În urma epidemiilor de ciumă și a războaielor (1531, 1554, 1573, 1577), unele așezări săsești și-au completat populația cu locuitori români. În această categorie se include și Avrig-ul, pe lângă Bungard, Cârța, Orlat, Săsăuși, Ludoș, Fofeldea sau Topârcea. Reglementarea propriu-zisă a păstoritului oierilor mărgineni în Țara Românească se face cu începere din 1721, prin întocmirea unui regulament,în care erau prevăzute locurile de vamă, unde se făcea numărarea oilor și eliberarea „țâdulelor”, după achitarea taxelor vamale 1,5 fl., pentru 600 de oi. Numărea oilor se realiza la Turnu Roșu, ”vama cea mare”, sau la Poiana Neamțului de lângă Avrig. Pentru trecerea turmelor se îngăduia oierilor să folosească drumuri largi de 15 stânjeni (30 metri), numite „drumurile oilor”, fără ca proprietarii terenurilor respective să ceară vreo despăgubire.

Printre comunele considerate „pertinentiae” ale Sibiului, cu anumite obligații, era și Avrig, în conformitate cu conscripția din 1712. Mărirea taxelor vamale, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ducea la înmulțirea contrabandelor prin munți. În 1721, consilierul cămării aulice aducea la cunoștința Sibiului hotărârea luată în urma conferinței inspectorilor, privind supravegherea și constrângerea plăieșilor avrigeni să-și facă datoria, urmând a fi pedepsiți cei ce nu-și respectau angajamentul. Misiunea plăieșilor fusese ușurată prin delimitarea graniței în Munții Avrigului și Surului de oficialii Sibiului în 1700, la ordinul Curții de la Viena. În cadrul acțiunii de luptă împotriva aservirii se înscriu împotrivirile avrigenilor și săcădățenilor care, sub scutul directorului fiscal Dobra, refuzau în 1749 să mai presteze servicii preoților de alte confesiuni și să ia parte la plata salariilor învățătorilor de altă limbă. În privința arhitecturii se evidențiază bisericile de zid, în forma lor tradițională a bisericilor sală, cu pronaos, naos, altar, de cele mai multe ori pătrat, și clopotnița moderat elevată pe verticală, din care fac parte bisericile din: Săliște, Vale, Tilișca, Gura Râului, Rășinari, Mohu, Sadu și Avrig. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, industria manufacturieră era înca modestă, cu toate că obținea unele progrese iar breslele se aflau în curs de transformare. În această perioadă existau la Avrig o moară de hârtie și o țesătorie, precum și o activitate meșteșugărească a sodalilor. Astfel că localitatea intră în cadrul comerțului sau al schimbului mărunt. În 1892 se inaugurează calea ferată dintre Sibiu și Avrig, iar la 1895 cea dintre Avrig și Făgăraș. În preajma anului 1900, Avrigul avea 3195 de locuitori din care 2665 erau români iar restul de 530 erau germani și unguri. Tot aici sunt menționate: o fabrică de sticlărie, fondată în 1840 de frații Flossing; o uzină electrică(1908) și o fabrică de cherestea, înființată de George Krauss în 1914.

Între localitățile care s-au evidențiat în războiul pentru independență prin colectarea de scamă, vată, pânză, feșe, bani, etc, s-a numărat și Avrig-ul. Țăranii români au sprijinit efectiv trupele române, din primul război mondial, cu alimente și informații prețioase despre plasamentul inamicului. În frunte cu preoții și învățătorii, sătenii români din Boița, Turnu Roșu, Tălmaciu, Avrig și din alte sate din zona Sibiului au întâmpinat cu mare entuziasm trupele românești care au luptat pe front în lunile august și septembrie 1916. Preoții Ioan Cândea și Traian Maxim, ambii din Avrig, sunt doar două nume din marele șir al preoților învățători care au avut de suferit de pe urma persecuțiilor statului maghiar din perioada 1916-1918.

La 6 noiembrie 1918 s-a constituit consiliul și garda națională, în Avrig, dar și la Tilișca, Porcești sau Boița. În urma arondării administrative din 1921 ia ființă județul Sibiu, cuprinzând șașe plăși, având un teritoriu de 3619 km pătrați. În afară de orașele Sibiu și Ocna Sibiului, județul cuprindea 87 de comune, aparținătoare la șase plăși astfel: Plasa Avrig: Boița, Sadu Tălmaciu și Tălmăcel; Plasa Miercurea: Jina, Poiana Sibiului; Plasa Săliște: Săliște, Fântânele, Galeș, Gura Râului, Orlat, Rod, Sibiel, Tilișca, Vale; Plasa Turnișor: Poplaca, Rășinari, Râu Sadului. În anul 1930 se legiferează o nouă organizare administrativă. Plasa Miercurea cuprindea 18 comune; Plasa Săliște, 13 comune; Plășile Avrig și Turnișor se desfințează, în locul lor creându-se o singură plasă, cea a Sibiului, căreia i se adaugă alte 20 de comune de pe valea Hârtibaciului și un număr de comune din “mărginime”. La 13 iunie 1926, s-au pus bazele despărțământului de plasă (ASTRA) al Avrigului, având la constituire 10 membrii pe viață și 9 activi, președinte fiind directorul Școlii Normale, Gheorghe Bedelean.

 

 

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest