Write a comment

comunicat ocnasibiu 01

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Ocna Sibiului, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, în calitate de partener implementează proiectul cu titlul „ Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului”, finaţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

 

Proiectul va fi implementat în Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu și va fi finalizat până la data de 28.02.2022. 

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă în regiunea Centru, prin majorarea numărului mediu de salariaţi în staţiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului din judeţul Sibiu. 

Prin investiţiile propuse in prezentul proiect se intenţionează stabilizarea popula ţiei ocupantă în oraşul Ocna. Totodată, raportându-ne la potenţialul turistic şi la oportunităţile pe care le va oferi staţiunea după modernizare, intenţionăm ca aceasta să devină o atracţie pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, cu precădere în sezonul estival, când unităţile de cazare şi agrement funcţionează la potenţial maxim. 

Valoare totală a proiectului este de 19.613.388,30 lei, inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 16.671.380,05 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.549.740,48 lei . Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Ocna Sibiului, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibi u, în calitate de partener trebuie să asigure o contribuţie proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și anume suma de 392.267,77 lei. 

Indicatori de realizare: 3106 ml lungimea totala a drumurilor reconstituite / modernizate, 5560 mp- Parcare, 38.707 mp-amenajări specifice activităților de agrement. 

Beneficiari direcţi și indirecţi ai proiectului: 

- UAT Orașul Ocna Sibiului, 

- UAT Judeţul Sibiu, 

- 200.000 persoane - Populatia deservita, 

- Participanţii la trafic care tranzitează zona, 

- Agenţii economici din orașul Ocna Sibiului. 

Relaţii suplimentare vă pot fi oferite de către doamna Bianca Vintilă, Serviciul Managementul Proiectului Sibiu, str. General Magheru, nr.14, corp B, etaj 2, cam.202, tel fix. 0269.217733, int. 131 

comunicat ocnasibiu 02

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest