Write a comment

18 aprilie, ora15.00: Consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară lunară. Principalul subiect supus dezbaterii și aprobării este BUGETUL județului.

 

ORDINE DE ZI a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 18 aprilie 2019:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 22 martie 2019

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 28 martie 2019

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activităţi proprii de serviciu şi activităţi specifice desfăşurate de Consiliul Judeţean Sibiu, instituţiile şi serviciile publice din subordine şi întreprinderi publice la care Judeţul Sibiu deţine acţiuni/ participaţii majoritare
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Complexului Naţional Muzeal „Astra” Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene “Astra“Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general şi actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare și modernizare DJ 107 B Păuca – Alămor – Mîndra – Slimnic”
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții “Modernizare drum județean DJ 106T Ocna Sibiului – Topârcea-intersecție DJ 106G (Ludoș), km 0+494 – 15+331”
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării DGASPC Sibiu ca partener în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” finanțat în cadrul POCU 2014-2020
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de investiţii ”Bază Salvare Salvamont în stațiunea Păltiniș, Municipiul Sibiu” și a cofinanțării acestuia, depus la finanțare în cadrul Programului pentru Dezvoltarea Investiţiilor în Turism, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 558/2017
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului de autorizare a lucrărilor de construire, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum de acces, construcție rutieră nouă în suprafață de 250 mp” la R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului subsecvent nr 3 la Acordul cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 113/27.04.2017, având ca obiect principal lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor și podurilor judeţene, atribuit direct către Societatea Drumuri şi Poduri SA Sibiu
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2019

Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Sibiu
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31 martie 2019
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2019
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A., pe anul 2019
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Sibiu a unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea Complexului Național Muzeal Astra Sibiu în vederea scoaterii din uz și casării
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Râu Vadului asupra imobilului-teren cu construcție, aflat în proprietatea Județului Sibiu-domeniul public, identificat în CF nr.100703 Boița
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 25/26 ianuarie 2017 privind constituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Administrației Naționale de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud -Sibiu asupra unei suprafețe din terenul înscris în CF 121006 Sibiu, nr. cadastral 121006 aflat în domeniul public al Județului Sibiu 
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi implementarea programului „Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019”
Inițiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului privind accesarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru programe, proiecte şi acţiuni pentru dezvoltarea comunităţii locale în judeţul Sibiu în anul 2019
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru programe, proiecte și acțiuni pentru tineret în județul Sibiu în anul 2019
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Ghidului privind accesarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în județul Sibiu în anul 2019
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

25. INFORMARE privind participarea delegaţiei Consiliului judeţean Sibiu la întâlnirea departamentală a parteneriatelor franco-române din Rennes

26. DIVERSE

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest