Write a comment

 

CJSSS

Nu mai puțin de 19 subiecte sunt înscrise pe ordinea de zi a… ULTIMEI sedinței ordinare a Consiliului Judetean Sibiu. Forul județean se întrunește în data de 24 septembrie 2020, la ora 15,00 și va fi organizată online în sistem de videoconferință.

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2 lit. „a” al OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, Preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, convoacă Consiliul Judeţean Sibiu în data de 24 Septembrie 2020 ora 15:00 , în şedinţă ordinara, pe platforma online în sistem de videoconferintă

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu
din data de 24 septembrie 2020, ora 15,00
vezi aici> nota de emitere a avizelor 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 27 august 2020;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu, convocată de îndată, din data de 14 septembrie 2020;

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 207/ 04.09.2020 privind rectificarea bugetului local al Judeţului Sibiu și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli bugetare în bugetul local al Județului Sibiu și în bugetul instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local al Județului Sibiu pe anul 2020
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Judeţului Sibiu și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2020
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 20/ 2020 privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea elaborării unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare parțială a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Sibiu;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 89/ 2020, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, aprobarea organigramei și a statului de funcții
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de către Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în dosarul nr. 1183/ 85/ 2020 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Județului Sibiu la realizarea proiectului VIA TRANSILVANICA
Inițiator: Vicepreședinte CJS Christine Manta – Klemens.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament Agârbiciu, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
Inițiator: Vicepreședinte CJS Christine Manta – Klemens.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Județul Sibiu, Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu “General de Brigadă Mihail Rasty”, în vederea menținerii ordinii și siguranței publice în zona montană Bâlea Lac
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între UAT Județul Sibiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Sălişte şi Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Sibiu, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul POIM 2014 – 2020 a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din judeţul Sibiu”
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Sibiu, în vederea depunerii spre finantare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 a proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/ baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/ sau drumuri de legătură” – proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea DJ 106 A – Sibiu – Păltiniș – Șanta – DJ 106 N – Cabana Gâtul Berbecului – DJ 106 P – DJ 105 G – Râu Sadului – Tălmaciu – Avrig – DN 1 (Bradu) – DJ 104 F – Săcădate – Glâmboaca – Colun – Nou Român – int. DJ 105 D”
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID – 19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din județul Sibiu”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea ca bun de interes public județean a imobilului – teren în suprafață de 2250 mp și construcții administrative și social culturale (creșă), înscris în CF, nr. 104391 Avrig (provenit din CF vechi 10834), sub A1 – nr.cadastral/ nr.topografic 21123/9 – teren și sub A1.1 – nr.cadastral/ nr.topografic 21123/9 – creșă, situat administrativ în localitatea Mârșa, str. Corneliu Coposu, nr. 1, județul Sibiu; vezi aici> documente 1,    documente 2
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Contractul subsecvent nr. 1/ 2020 la Acordul Cadru nr. 2/ 2020 având ca obiect “Lucrări de reparații, întreținere și deszăpezire pe drumurile județene”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 83/ 2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 191/ 2020;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

19. INFORMARE asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității, pe semestrul I al anului 2020;

20. DIVERSE.

 

 

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest