CSARDAS LocalNews 970x250px

Write a comment

SEDINTA

Luni, 7 iunie 2021, ora 15, va avea loc ședința extraordinară de consiliu județean, care se va desfășura în sistem de videoconferință și va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a instituției (proiectul nr.1 va fi încărcat în următoarea oră).

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu
din data de 7 iunie 2021, ora 15:00

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Judeţului Sibiu și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru proiecte și acțiuni educaționale în mediu rural și urban mic, în Județul Sibiu – Agenda pentru Educație 2021 (ApE 2021), finanțat din bugetul local al Județului Sibiu în anul 2021;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru proiecte și acțiuni de și pentru tineret în Județul Sibiu – Agenda pentru Tineret (ApT 2021), finanțat din bugetul local al Județului Sibiu în anul 2021;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului acțiunilor pentru cultură și dezvoltarea comunității locale în Județul Sibiu în anul 2021, care se finanțează din bugetul local al Județului Sibiu;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii Consiliului Județean Sibiu pentru trecerea imobilului – teren înscris în CF nr.109636 Avrig, nr. cadastral 109636, din domeniul public al Orașului Avrig în domeniul public al Judeţului Sibiu; 
vezi aici:
Adresa Nr. 1923/29.01.2021 către Primaria Avrig ,
Extras CF nr 109636 
Hotararea nr.74/2021 a Consiliului Local Avrig 
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 15/ 2021 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Judeţului Sibiu, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/ 2002 privind atestarea domeniului public al Județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Sibiu, cu modificările și completările ulterioare, cu pozițiile noi nr. 257 – 268;
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general și a indicatorilor economici, actualizați, ai obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ 106C Sibiu – Cisnădie, tronson cuprins între km 1+176 – km 4+350, în vederea asigurării fluidizării circulației în zonă și relocare utilități”;   
vezi aici:
Anexa – DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului 
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de sponsorizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 279/ 2020; 
 vezi aici:
Adresa OASIS din data de 06.04.2021     
ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE SPONSORIZARE Nr. 1705/27.01.2021
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de gestionare a serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Sibiu, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, implementat de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.   
vezi aici:
Anexa –   Regulamentul de gestionare a serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Sibiu, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, implementat de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu
Inițiator: Președinte CJS Daniela Cîmpean.

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest