Write a comment

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu, prin personalul de  specialitate, efectueaza lunar o serie de actiuni sanitare veterinare si controale privind respectarea legislatiei de catre operatorii din domeniul cresterii animalelor, avand drept consecinta asigurarea sanatatii animalelor, protectia si bunastarea acestora, actiuni canalizate pe urmatoarele directii:

-       Monitorizarea realizării acţiunilor sanitare veterinare şi luarea măsurilor corective;

-       Acţiuni privind inspecţia animalelor din exploataţiile nonprofesionale de la gospodăriile populaţiei;

-       Controale privind respectarea normelor de biosecuritate, a normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor din fermele comerciale şi exploataţii din gospodăriile populaţiei; 

-       Monitorizarea circulaţiei animalelor, a medicamentelor, a produselor biologice şi a subproduselor de origine animală;

S-au continuat acţiunile prevăzute în cadrul programelor de supraveghere a bolilor la specia bovină, prin examinarea serologică a 9.845 probe de sânge pentru diagnosticul Leucozei Enzootice, 11.328 probe de sânge pentru diagnosticul Brucelozei, şi 3.624 probe pentru diagnosticul Paratuberculozei.

Pentru supravegherea efectivelor de animale receptive la Blutongue au fost examinate 42 de probe recoltate de la animale receptive din zonele ţintă stabilite în cadrul programului de monitorizare a bolii. Au fost controlate permanent mişcările de bovine şi ovine, pe plan naţional şi în spaţiul intracomunitar.

Pentru diagnosticul Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile. au fost examinate la laborator 29 bovine şi 41 ovine.

Tot  în cursul lunii mai a început a doua etapă din cadrul programului de asanare a bolii fiind afluite la laborator 311 probe  de sânge recoltate de la cabalinele localizate în localităţi unde au fost diagnosticate cazuri de anemie infecţioasă în prima etapă de supraveghere a bolii.

În paralel cu acţiunea de depistare a animalelor anemopozitive au fost eliminaţi prin sacrificare în abator autorizat, 29 de cai bolnavi, urmând ca în funcţie de graficul stabilit pe localităţi şi curţi infectate, să fie eliminaţi şi ultimii 2 cai seropozitivi, precum şi întocmirea documentelor şi efectuarea despăgubirilor proprietarilor în cauză.

        

Conform comunicatului remis astăzi de DSVSA SIBIU, programul acţiunilor obligatorii de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2013, care cuprinde şi acţiuni privind inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională şi care se realizează de două ori pe an, respectiv în perioadele mai – iulie şi octombrie - noiembrie, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, în cursul lunii mai au fost efectuate inspecţii în 3.214 exploataţii cu bovine, 2133 exploataţii cu ovine, 326 cu caprine şi 4.762 exploataţii cu suine. Astfel, se urmăreşte înregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare şi care au fost declarate de acesta la momentul inspecţiei, în vederea corelării efectivelor existente în exploataţie cu cele înregistrate în baza naţională de date informatice, precum şi verificarea stării de sănătate a animalelor existente.

Totodată, s-au efectuat controale tematice, care au vizat respectarea legislaţiei privind circulaţia, transportul şi comercializarea animalelor în cadrul judeţului şi pe teritoriul naţional, acţiuni la care au participat şi lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie.  Sub incidenţa acestor acţiuni au intrat 31 exploataţii comerciale cu bovine şi porcine, 109 exploataţii comerciale de Tip A cu bovine, două abatoare, două târguri cu animale, trei controale în trafic pe drumurile naţionale,

De asemenea a fost asigurată asistenţa de specialitate pentru importul a 137 bovine, 21 kg. icre embrionate, şi exportul a 958 capete tineret bovin, 720 berbecuţi, 7.330 pui de găină, 4 cai şi 3 asini, precum şi  pentru afluirea a 4.080 berbecuţi la centrul de colectare, care vor fi pregătiţi de export în perioada următoare.

S-a verificat circuitul parcurs de medicamentele de uz veterinar pe traseul depozitare, comercializare şi utilizare la animale, în corelare cu legislaţia specifică, fiind controlate 8 ferme cu animale, 2 ferme cu păsări, 2 depozite cu medicamente, şi 3 unităţi furnizoare de furaje medicamentate.

S-au examinat 25 probe de furaje, 5 surse de apă, pentru determinarea calităţii şi 30 probe privind eficienţa acţiunilor de dezinfecţii  în adăposturi cu animale şi păsări.

          Au fost colectate la nivel de ferme cu animale şi păsări şi de la comune, o cantitate de 6,3 tone de cadavre şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, care au fost dirijate la unitatea specializată pentru neutralizare.

Astfel, specialiştii au constatat în continuare abateri din partea unor crescători de animale de la normele sanitare veterinare specifice, prin :

•        lipsa de comunicare a unor proprietari de animale, cu autorităţile locale, primărie, medic veterinar, pentru notificarea modificărilor survenite în exploataţie (fătări, cumpărări, vânzări, mortalităţi), la data producerii.

•        transportul animalelor cu mijloace de transport neamenajate corespunzător şi care nu asigură confortul specific speciei de animale.

•        comercializarea  animalelor în locuri neautorizate, fără aviz şi fără documente, sanitare veterinare.

Pentru abaterile constatate s-au aplicat 6 amenzi contravenţionale în valoare de 4.600 lei (un fermier, 2 proprietari de bovine şi 3 proprietari de ovine), iar alţi 7 crescători de animale au fost avertizaţi.

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest