Write a comment

Conducerea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu informeaza ca, în perioada 10-30 iunie, institutia va organiza la nivel de judet, prin serviciile de specialitate de la nivel judetean si prin medicii veterinari de la circumscriptiile sanitare veterinare din teritoriu, o ampla campanie de informare a operatorilor din domeniile productiei, colectarii si procesarii laptelui, cu privire la masurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformitaţii laptelui crud cu standardele Uniunii Europene.

De altfel, începând cu 1 ianuarie 2014, va fi interzisă livrarea la centrele de colectare, la unităţile de procesare, precum şi punerea pe piaţă a laptelui crud care nu respectă cerinţele legislaţiei U. E. (cu referire la numărul total de germeni şi la numărul de celule somatice).

Aşa cum indică datele furnizate de DSVSA Sibiu, la această dată, la nivelul judeţului, producţia totală de lapte de vacă, estimată în medie lunară este de circa 48.000 hl. şi este produsă de 2.014 vaci crescute în 16 exploataţii comerciale, de 1.432 vaci crescute în 109 exploataţii comerciale de tip A şi de 23.758 vaci din 6.218 exploataţii nonprofesionale din gospodăriile populaţiei, lapte care se valorifică în procent de 30 % la  unităţi de procesare autorizate din judeţul nostru, sau din alte judeţe, astfel:

·        direct din 16 exploataţii comerciale cca. 4.900 hl. lunar,

·        prin centre de colectare lapte din 348 exploataţii cu 3 vaci şi 430 exploataţii cu peste 3 vaci (imclusiv cele 109 de exploataţii de tip A), cca. 9.500 hl. lunar.

Diferenţa de 70 % este destinată pentru consum în gospodăria proprie şi pentru vânzare directă la consumatorul final (109 crescători de vaci înregistraţi la D.S.V.S.A. Sibiu), repectiv prin 24 de automate proprietatea a 21 crescători de vaci, prin abonaţi sau piaţa liberă.

Din 241 analize efectuate în cursul anului 2013 la laboratorul D.S.V.S.A. Sibiu pentru determinarea parametrilor de calitate a laptelui crud materie primă, şase procente din probe au depăşit limitele de calitate admişi de normele europene.

Din totalul de exploataţii cu vaci de lapte, până la această dată, numai 16 exploataţii comerciale au finalizat programul de modernizare, restructurare tehnologică, iar 109 exploataţii îndeplinesc condiţiile ca exploataţii comerciale de Tip A şi sunt autorizate, respectiv, înregistrate de D.S.V.S.A. Sibiu.

Concret, în vederea evitării oricăror probleme sau suspiciuni, conducerea D.S.V.S.A. Sibiu, a stabilit un program cu măsuri specifice, menite să contribuie la îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii laptelui crud, materie primă, obligatoriu pentru  factorii cu responsabilitate în această activitate, respectiv, producătorii de lapte materie primă, responsabilii centrelor de colectare lapte, transportatorii şi procesatorii de produse din lapte. Conform unui comunicat remis în această dimineaţă,  programul  prevede următoarele :     

Ø     Evaluarea şi monitorizarea exploataţiilor care deţin cel puţin 3 vaci de lapte şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la adăpostirea animalelor, igiena mulsului şi depozitarea laptelui crud.

Ø     Verificare asigurării măsurilor administrative din exploataţii, cu referire la, evidenţa strictă a efectivelor, înregistrarea exploataţiei; identificarea şi înregistrarea animalelor, ţinerea registrului de exploataţie, contract cu un medic veterinar de liberă practică.

Ø     Analizarea individuală a fiecărei exploataţii privind retehnologizarea, prin realizarea programelor de modernizare-restructurare cu prioritate asigurarea mulsului mecanic şi dotarea cu tancuri pentru răcirea laptelui.

Ø     Supravegherea crescătorilor de vaci care deţin exploataţii de producţie şi care livrează lapte crud unităţilor de procesare prin intermediul centrelor de colectare lapte pentru a respecta  următoarele obligaţii :

·        asigurarea condiţiilor de biosecuritate în exploataţiile de vaci cu lapte prin:

      * restricţionarea circulaţiei de animale şi personal,

      * asigurarea unui flux tehnologic la nivelul cerinţelor actuale,

      * igiena adăposturilor şi a animalelor,

      * monitorizarea stării de sănătate a animalelor şi a personalului    angajat, etc.

·        să asigure că laptele provenit de la animale bolnave sau suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos, nu este livrat la centrul de colectare decât cu acceptul scris al medicului veterinar;

·        să asigure condiţiile de adăpostire, sănatate, igienă şi bunăstare animală, astfel încât să se evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a laptelui crud;

·        să asigure că mulsul se desfăşoară în condiţii igienice, prin spălarea şi dezinfectarea ugerului, a aparatelor de muls şi a ustensilelor folosite în acest scop;

·        să fie dotat cu echipamente care să asigure o răcire imediată a laptelui după muls la maxim 8 grade Celsius;

·        să asigurare echipamente de protecţie pentru personalul responsabil cu mulsul animalelor, precum şi manipularea corespunzatoare a echipamentelor de muls şi a celor de depozitare a laptelui crud;

·        să transporte imediat după muls laptele crud la centrul de colectare şi să evite contaminarea a acestuia pe timpul transportului;

Ø     Monitorizarea unităţilor care corespund cerinţelor structurale comunitare şi care au fost autorizate să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform cu standardele U.E fără separare sau pe linii separate, pentru trecerea treptată la procesarea numai a laptelui comform.

Ø     Monitorizarea parametrilor de calitate la laptele crud, materie primă, prin afluire de probe la laboratorul D.S.V.S.A. Sibiu comform graficului stabilit, de la exploataţiile comerciale, din centrele de colectare lapte autorizate (lapte provenit de la crescătorii individuali) şi din  unităţile de procesare lapte.

Ø     Organizarea unor campanii de informare a operatorilor din domeniile producţiei, colectării şi procesării laptelui, cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformităţii laptelui crud cu standardele Uniunii Europene.

Ø     Colaborarea cu autorităţile locale, D.J.A. Oficiul de Consultanţă pentru Agricultură, Asociaţile crescătorilor de animale, operatorii din industria laptelui şi alte organizaţii implicate.

Menţionăm că legislaţia în vigoare sprijină crescătorii de vaci cu lapte care doresc să valorifice producţia primară, sau produsele obţinute prin procesarea producţiei primare, însă cu obligaţia să solicite D.S.V.S.A. Sibiu, documentul de înregistrare pentru vânzare directă sau cu amănuntul, document care stabileşte: codul producătorului, produsele care se valorifică, cantitatea, locul de comercializare şi aria de distribuţie, situaţie prin care personalul de specialitate sanitar veterinar poate monitoriza şi controla respectarea prevederilor legale în domeniul producerii, procesării şi valorificării laptelui crud şi a derivatelor din lapte.

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest