Write a comment

vulpeÎn judetul Sibiu, pentru implementarea programul de prevenire si combatere a Rabiei (parte componenta a programului national) s-a urmarit anual efectuarea actiunilor stabilite pe etape de desfasurare, actiuni coordonate de personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A Sibiu în colaborare cu A.J.V.P.S. Directia Silvica Judeteana, responsabilii Fondurilor de vanatoare private, Directia de Sanatate Publica si proprietarii de animale, actiuni care au fost directionate, prioritar, pe supravegherea bolii prin examane de laborator efectuate din probele recoltate de la animale moarte sau suspecte de boala, prin masuri de profilaxie generala si prin vaccinarea preventiva a animalelor receptive.

În urma inventarierii efectivelor de animale sălbatice care vieţuiesc pe teritoriul a 46 fonduri de vânătoare înregistrate în judeţul Sibiu, din care 6 sunt administrate de Direcţia Silvică, 12 de A.J.V.P.S. şi 28 fonduri private cu o suprafaţă totală de 5.217 km2, s-au estimat 1813 vulpi, 553 pisici sălbatice, 121 râşi, 273 lupi şi 393 urşi, animale receptive şi totodată vectori ai virusului prin muşcarea altor animale sau oameni, în situaţia când sunt bolnave de rabie.

Pentru protecţia acestor specii de animale şi în mod prioritar a vulpilor, în cursul acestui an se organizează două campanii de vaccinare în mediul silvatic de pe teritorul judeţului Sibiu prin administrarea aeriană şi manuală a momelilor cu vaccin, în cursul lunilor calendaristice iunie şi noiembrie, pe intreaga suprafaţă a fondurilor de vânătoare.

Administrarea aeriană a vaccinului în judeţul Sibiu,acţiune organizată de A.N.S.V.S.A s-a  desfăşurat în zilele 4 şi 5 iulie prin distribuirea, comform programului stabilit de autoritatea centrală, a 20 de momeli vaccinale / km², din avion, respectându-se regimul meteorologic, densitatea de distribuire şi rutele de zbor stabilite de către specialişti, acţiune care asigură:

·        o imprăştiere uniformă a momelilor vaccinale,

·        o administrare a acestora în zone de teren inaccesibile omului,

·        o eficienţă semnificativă comparativ cu distribuţia manuală,

poate avea eficienţă pentru toate animalelor sălbatice receptive

Conform unui comunicat de presă remis de conducerea DSVSA Sibiu, administrarea manuală a momelilor vaccinale s-a realizează de către reprezentanţii fondurilor de vânătoare împreună cu personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, prin amplasarea în perioada 14 – 25 iunie,a 1.384 de momeli vaccinale în zonele rabigene, la vizuină, sau alte locaşuri populate cu animale receptive, în jurul localităţilor, a râurilor Olt, Târnava, Valea Hârdibaciului, Cibin, a lacurilor şi a barajelor, fiind evitate distribuirea vaccinului pe teritorii locuite, în apă, pe drumuri publice sau în apropierea spaţiilor locuite din cadrul zonelor vizate.

Tot în această perioadă, instituţia citată a distribuit prin autorităţiile locale 2.960 afişe de atenţionare şi informare şi 200 materiale de informare cronologică, ca populaţia judeţului nostru să cunoască programul şi zona de vacinare, şi responsabilităţiile ce îi revin în prevenirea şi combaterea Rabiei.

Aşa cum informează specialiştii DSVSA Sibiu, în fondurile de vânătoare în care s-a efectuat imunizarea vulpilor, după minimum 45 de zile de la distribuirea momelelor cu vacin antirabic, se vor efectua vânători de control, 4 vulpi la 100 Km2, acţiune organizată de Direcţia Silvică Sibiu, A.J.P.V.S. Sibiu şi responsabilii fondurilor de vânătoare private în conformitate cu prevederile H. G. nr. 55 / 2008 (Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România), cu modificările şi completările ulterioare.

Vulpile împuşcate vor fi transportate la laboratorul de diagnostic din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, unde vor fi examinate pentru diagnosticul Rabiei, urmând ca, probele cu rezultate negative să fie transmise la I.D.S.A, Bucureşti, unde se vor efectua examenele de specialitate pentru evaluarea eficienţei vaccinări antirabice la vulpi (prezenţa Markerului existent in vaccin) in probele recoltate.

D.S.V.S.A. Sibiu v-a achita 50 de lei/probă, care reprezintă contravaloarea fiecărei vulpe vânată şi afluită la laboratorul  din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu.

Demn de precizat, incidenţa cazurilor de Rabie, în ultimii ani, în judeţul Sibiu a avut o scădere semnificativă: de la 89 de animale diagnosticate în anul 2008 (din care 78 de vulpi) la 18 cazuri în 2012 (din care 16 vulpi) şi la 6 cazuri în acest an, în principal ca rezultat a acţiuniilor întreprinse de personalul sanitar veterinar, personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Silvice, din cadrul A.J.V.P.S şi a proprietarilor de carnasiere, prin supravegherea clinică a animalelor receptive, prin limitarea circulaţiei necontrolate a animalelor, dar în mod evident şi prin acţiuni de vaccinare anuală, sau de necesitate, a animalelor domestice şi sălbatice (vaccinare aeriană şi manuală a vulpilor efectuată în anii 2009, 2011, 2012 şi 2013).

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest