Write a comment

controale animaleÎn cursul primului semestru al anului 2013, în baza actiunilor prevazute în programul strategic pentru aceasta perioada, pentru a se asigura o stare de sanatate si bunastare a animalelor si pasarilor care se cresc în scop economic în judetul Sibiu, s-au efectuat, prin personalul de specialitate din reţeaua sanitara veterinara, 88.208 actiuni de supraveghere clinica a bolilor, 3.687.196 operatiuni de vaccinari imunoprofilactice, 281.228 tratamente antiparazitare si 81.449 examene de laborator pentru supravegherea bolilor transmisibile cu importanta majora.

Aşa cum informează conducerea DSVSA Sibiu, în cadrul programelor de supraveghere a bolilor transmisibile la bovine, au fost efectuate la laboratorul de diagnostic, 28.469 examene pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine. 32.664 examene pentru diagnosticul brucelozei şi 4.931 examene pentru diagnosticul paratuberculozei, din probe de sânge recoltate de la bovinele receptive la aceste boli, toate probele fiind negative. 

Pentru supravegherea clinică a efectivelor receptive la Blutongue au fost stabilite 12 localităţi ţintă pentru supravegherea prin examene de laborator a animalelor receptive, fiind examinate 440 probe. Se efectuează supravegherea permanentă a mişcărilor de animale receptive pe plan naţional şi în spaţiul intracomunitar, sau ţări terţe. De asemenea, pentru diagnosticul Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile. au fost examinate la laborator probe afluite de la 218 bovine şi 421 ovine sacrificate sau moarte.

Totodată, s-au întocmit documentele pentru efectuarea despăgubirilor, conform legii, proprietarilor în cauză în valoare de 59.155 lei, achitaţi la zi.

Prin acţiunile intreprinse de personalul sanitar veterinar din judeţul Sibiu, de specialiştii din alte autorităţi judeţene şi locale, s-a reuşit ca incidenţa cazurilor de A.I.E. să scadă de la 6,5 % în anul 2010, la 2 % în 2011, la 0,7 % în anul 2012 şi la 0,3 % în anul 2013.

Programul judeţean de prevenire a P.P.C, reactualizat pentru anul 2013, a cuprins în această perioadă:

·        examene clinice la 26.140 capete porcine din exploataţiile comerciale şi 6.218 porcine din 1.812 exploataţii nonprofesionale şi supravegherea stării dec sănătate a efectivului de mistreţi din cele 46 fonduri de vânătoare (cca 2.620 mistreţi estimaţi)       

·        efectuarea acţiunilor de inspecţie în perioadele mai – iulie, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi întocmirea fişelor de inspecţie pentru pesta porcină clasică în cazul exploataţiilor care deţin suine.

·        au fost afluite 2.686 de probe din zonele ţintă stabilite, şi probe prelevate de la porcinele febrile, moarte, sau scroafe avortate, comform graficului stabilit pe C.S.V. comunale şi 247 probe recoltate de la mistreţii vânaţi, accidentaţi sau gasiţi morţi, comform procedurilor stabilite. 

     Programele de prevenire a bolilor specifice păsărilor (Gripa Aviară, Pseudopesta Aviară şi Salmonelozele la găini ouătoare şi puii de carne) au fost monitorizate prin efectuarea a 126 controale la gospodăriile populaţiei şi 178 examene de laborator la păsări moarte.afluite din zonele de risc pe culoarul râurilor Olt şi Cibin şi din  zonele de supareghere în locurile cu gospodării care au contact cu luciul de apă, pentru supravegherea Gripei Aviare..

Totodată, anagjaţii DSVSA Sibiu au efectuat 3.282.502 vaccinări pentru Pseudopesta Aviară în exploataţiile comerciale cu păsări şi şi 121.000 vaccinări la păsările existente în gospodăriile populaţiei, precum şi 128 examene de supraveghere a bolii în laborator.

Protecţia animalelor domestice a fost asigurată prin vaccinarea antirabică efectuată în campanii organizate, care să asigure imunitate pentru un an de zile la 37.715 câini şi pisici cu stăpâni cunoscuţi identificaţi pe raza judeţului Sibiu.           Inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională este prevăzută a  se desfăşura de două ori pe an, respectiv în perioadele mai – iulie şi octombrie - noiembrie, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi.        

Până la această dată, inspecţiile au cuprins peste 55 % din exploataţiile cu animale existente, fiind identificate unele necomformităţi legate de existenţa de animale neidentificate, nu se comunică medicului veterinar arondat în termen legal, mişcările de animale efectuate în exploataţie, fapte care au fost remediate în timpul desfăşurării acţiunii.

Respectarea normelor privind mişcarea, protecţia şi bunăstarea animalelor, s-a realizat prin efectuarea a 118 controale la exploataţii cu bovine, 18 controale în exploataţii comerciale cu porcine, 32 la ferme de păsări, 7 controale în târguri şi 24 controale la abatoare, urmărindu-se.respectarea normelor de bio-securitate, a protecţiei şi bunăstarea animalelor în timpul transportului şi a sacrificării, respectiv a condiţiilor de cazare, microclimat, asigurarea hranei şi a apei potabile. Concret, s-au examinat 32 surse de apă, au fost efectuate 14 controale la unităţi, furnizoare de furaje şi au fost examinate la laborator 178 probe de furaje şi 60  teste privind eficienţa acţiunilor de dezinfecţii  în adăposturile cu animale. 

Verificări la exporturi    

Tot în această perioadă s-a acordat asistenţă de specialitate pentru livrare în state europene a 4.144 capete tineret bovin, 4.506 tineret ovin, 4 cabaline, 46 asini (măgari) şi 7.330 pui de carne, precum şi importul a 523 bovine, 128.400 pui de o zi, 81 kg. păstrăv viu şi 19.110 doze material seminal de bovină.

 In această perioadă s-a efectuat controlul de fond la circumscripţii sanitare veterinare zonale, prin care s-a urmărit realizarea acţiunilor de prevenire şi supraveghere a bolilor la animale, cuprinse în programul strategic.precum şi implementarea legislaţiei din domeniul sănătăţii animalelor de către personalul sanitar veterinar.

Sancţiunile

Abaterile constatate au fost sancţionate cu 40 amenzi cotravenţionale în valoare de 28.600 lei, la 3 fermieri, 5 proprietari de cabaline, 12 proprietari de bovine, 7 proprietari de porcine, 6 proprietari de ovine, 4 farmacii şi trei medici veterinari şi s-au acordat 21 avertismente  (Dr. Penţea Ioan, Compartiment Comunicare la D.S.V.S.A. Sibiu).

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest