CSARDAS LocalNews 970x250px

Write a comment

carantina

Vineri, 13 noiembrie a.c. a avut loc o ședință specială a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în prezența doamnei vicepremier, Raluca Turcan și a domnului secretar de stat, Raed Arafat. În urma ședinței, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea 136/2020 s-au aprobat 3 hotărâri care vizează carantina zonală a Municipiului Sibiu, localitatea Șelimbăr și cartierul Arhitecților (Cisnădie), precum și a Orașului Tălmaciu, și a Orașului Cisnădie, pentru o perioadă de 14 zile.

Circulația și staționarea în spațiile publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexă), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

A fost adoptată și o măsură suplimentară care va intra în vigoare de mâine, 14 noiembrie a.c., și este valabilă în fiecare sâmbătă și duminică, în localitățile carantinate.

Textul complet al Hotărârilor nr. 84, 85 și 86, precum și Declarația pe propria răspundere, sunt publicate pe site-ul Instituției Prefectului la secțiunea Activități – Situații de urgență.

 

Modelul declarației pe proprie răspundere poate fi descărcat în format pdf de aici și format word de aici.

HOTĂRÂREA nr. 86/13.11.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcată de aici.

HOTĂRÂREA nr. 85/13.11.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcată de aici.

HOTĂRÂREA nr. 84/13.11.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcată de aici.

 

***Printre măsurile ce intră în vigoare se numără:

Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

ART.3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, (Anexă) legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART.4 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1: 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate; 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de Declarație pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz. 3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00; c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice; e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; Pagina 3 / 6 h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi; j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament; k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; 4. În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), d). 5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieșirea pentru: a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației; b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor; c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate; d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; g) urgențe medicale. 6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. 7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. 9. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri; 10.Se permite tranzitarea municipiului Sibiu, localității Șelimbăr și cartierului Arhitecților (Cisnădie) de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localități. Pagina 4 / 6 11.Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri; 12.Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 13.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane; 14.Se permite oficierea stărilor civile cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 15.se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise; 16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din municipiul Sibiu județul Sibiu și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu sau Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, după caz; 17.Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

ART. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activități: 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise; 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă; 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor; 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc; 5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991; 6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor; 7. activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise; 8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil; 9. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri;

ART. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 20.00 cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

Art. 7 Începând cu 14.11.2020, ora 05:00, în zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curățătorii, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu, agenții economici din centrele comerciale (zona de fast food). Își suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă și duminică, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, inclusiv agenții economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Art. 8 Începând cu 14.11.2020, ora 05:00, agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă și duminică.

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest