PROPUNERILE PENTRU APLICAREA NOULUI COD FISCAL reflectate in TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE, la SIBIU

 

Noul Cod Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 va produce efecte din anul 2016, inclusiv în domeniul taxelor şi impozitelor locale. Noua legislaţie prevede cote modificate pentru calculul taxelor şi impozitelor locale şi prin urmare Primăria Municipiului Sibiu a conturat propunerile privind noul cuantum al taxelor şi impozitelor, acestea urmând să fie supuse aprobării Consiliului Local.

Primarul interimar Astrid Fodor a prezentat marţi, 13 octombrie, principalele modificări propuse în contextul noilor prevederi ale Codului Fiscal:

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI

 

  1. Noul Cod Fiscal schimbă clasificarea clădirilor. Dacă până acum clădirile erau impozitate ca şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice, din 2016 clădirile vor fi impozitate ca şi imobile rezidenţiale, nerezidenţiale şi mixte.
    1. Noua legislaţie modifică cota de impozit folosită la calcularea sumei datorate ca impozit.

– În cazul clădirilor rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozit prevazută de noul Cod Fiscal este între 0.08% – 0.2% (maxim 0,3%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) asupra valorii impozabile a clădirii. Propunerea Primăriei Sibiu este ca din 2016 să fie redusă cota de la 0,1 % la 0,08%, pentru a atenua astfel impactul asupra marii majorităţi a sibienilor ca urmare a introducerii impozitării şi pentru terenul de sub construcţii.

– În cazul clădirilor nerezidenţiale (spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă) aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozit prevazută de lege este între 0.2%-1.3% (maxim 1.95%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă a clădirii. Până în prezent acestea au fost impozitate ca şi locuinţe, cota de impozit fiind de 0,1%. Pentru anul 2016 Primăria Sibiu propune cota de 1% din valoarea de impozitare a clădirii.

– În cazul clădirilor rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice cota de impozit prevăzută de lege este între 0,08% – 0,2% (maxim 0,3%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă a clădirii. În prezent cota de impozit este de 1,8%, fiind impozitate ca şi clădiri nerezidenţiale. Pentru anul 2016 propunem cota de 0,3% asupra valorii de impozitare, scăderea faţă de 2015 fiind de 1,5%

– În cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice cota de impozit prevăzută de lege este între 0,2% – 1,3% (maxim 1.95%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă a clădirii. În prezent cota de impozit este de 1,8%. Pentru anul 2016 Primăria Sibiu propune reducerea cotei la 1,7% din valoarea de impozitare cu scopul diminuării impactului cauzat de introducerea impozitării şi pentru terenul de sub construcţii.

3. Codul Fiscal a eliminat impozitarea suplimentară aplicată persoanelor fizice care au in proprietate două sau mai multe clădiri. De exemplu, o persoană fizică care avea în proprietate trei locuinţe în afară de cea de domiciliu datora pentru a doua proprietate un impozit suplimentar de 65%, pentru a treia 150% şi pentru a patra 300%. În 2015 pentru a patra locuinţă în zona A, în suprafaţă de 50 mp, se plătea un impozit de 336 lei, dar în anul 2016 persoana respectivă va plăti un impozit de 108 lei pentru respectiva proprietate, cu 228 lei mai puţin decât în prezent.

4. În conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal, persoanele fizice care au în proprietate o clădire mai mare de 150 mp NU vor mai plăti impozitul majorat cu 5% pentru fiecare 50 mp. De exemplu pentru o casă de 277 mp situată în zona B s-a plătit în 2015 un impozit de 774 lei. În 2016 impozitul va fi de 573 lei, cu 201 lei mai puţin.

5. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (pentru locuit, dar şi pentru activităţi economice) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se va calcula prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. Dacă la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile clădirilor rezidenţiale.
6. În cazul clădirilor nerezidenţiale utilizate pentru activităţi în domeniul agricol şi aflate în proprietatea unor persoane fizice, cota de impozitare va creşte în 2016 de la 0,1% la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii, iar în cazul persoanelor juridice cota va scădea în 2016 de la 1,8% la  0,6%, din valoarea impozabilă a clădirii.

7. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru întregul an fiscal, fără ca aceste impozite să se mai calculeze pe fracţiuni de an. Aceste impozite se vor plăti în două rate egale, până la data de 31 martie şi respectiv 30 septembrie, însă în cazul clădirilor/terenurilor proprietate de stat sau a Municipiului (spaţii comerciale, locuinţe, etc) impozitul se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

8. Consiliile locale au posibilitatea de a hotărî acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitelor. Primăria Sibiu propune ca următoarele clădiri să rămână în continuare scutite de la plata impozitului:

  • clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
  • clădirile restituite şi retrocedate, cu condiţia ca proprietarul să menţină destinaţia de interes public;
  • clădirile folosite ca domiciliu de revoluţionari, aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;

 

 

IMPOZITUL PE TEREN

Nivelurile impozitului pe teren se menţin cele din 2015. O modificare adusă de noul Cod Fiscal la acest capitol este eliminarea prevederii conform căreia NU se datorează impozit pe terenul aferent unei clădiri pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. În anul 2015 se datora impozit doar pentru terenul neconstruit, dar noul Cod Fiscal prevede că în anul 2016 se va plăti impozit şi pentru terenul de sub construcţii. Dacă un teren agricol nu este lucrat timp de 2 ani, Consiliul Local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an. De asemenea, Consiliul Local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile, neîngrijite, criteriile de încadrare urmând a fi adoptate prin hotărâre a Consiliului Local.

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

1. Autovehiculele acţionate electric şi mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă sunt scutite de impozit;

2. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%;

3. Impozitul pe mijloacele de transport se va plăti cât timp un mijloc de transport este înmatriculat, până în prezent plătindu-se cât timp mijlocul de transport era în proprietatea unei persoane.

4. Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata impozitului pentru orice mijloc de transport, fără a mai exista condiţia ca acestea sa fie adaptate handicapului.

 

ALTE TAXE ÎNCASATE ÎN BUGETUL LOCAL

  1. Taxa de închiriere a sălilor de sport din unităţile de învăţământ preuniversitar scade la jumătate faţă de 2015 pentru cluburile sportive de drept privat fără scop lucrativ destinate şcolarilor şi preşcolarilor.  Astfel, taxa scade în aceste cazuri de la 0,12 lei/mp/oră la 0,06 lei/mp/oră (zona A), de la 0,11 lei/mp/oră la 0,05 lei/mp/oră (zona B) şi de la 0,10 lei/mp/oră la 0,04 lei lei/mp/oră (zona C).
  2. Noul Cod Fiscal elimină taxa hotelieră. În prezent taxa hotelieră este de 1% din tariful/noapte de cazare.
  3. Noul Cod Fiscal elimină taxa pe discoteci/videoteci. În cazul videotecilor taxa era de 0,72 lei/mp/zi, iar în cazul discotecilor 2,40 lei/mp/zi.
  4. Taxa de alimentaţie publică este în prezent de 3480 lei/an pentru o suprafaţă de peste 150 mp. Noul Cod Fiscal prevede o taxă de până la 4.000 le/ani pentru o suprafaţă de până la 500 mp şi între 4000 -8000 le/an pentru suprafețele ce depășesc 500 mp.

Demn de stiut:

–         Începând cu 1 ianuarie 2017, impozitele se vor indexa anual cu rata inflaţiei şi nu o dată la 3 ani cum se procedează în prezent.

–         Bonificaţia (reducerea) de 10% acordată persoanelor fizice care achită integral impozitul până la data de 31 martie SE MENŢINE.

–         Majorările de întârziere scad de la 2% / lună din valoarea restantă, la 1% din valoarea neachitată până la scadenţă.

Acest proiect de hotărâre a Consiliului Local Sibiu este supus dezbaterii publice şi poate fi consultat pe site-ul Primariei Sibiu.

 

 

 

Sursa foto: www.sibiuturist.ro

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: