Surâsul toamnei, în inimi și minți limpezi de copii, la POPLACA

images_foto_102017_ZTI

MOTTO: “Toamna, cu-a ei albă frunte/ Şi cu galbenii conduri,/

A lăsat argint pe munte/ Şi rugină pe păduri.” (George Topârceanu)

 

Toamna… mai mult decât un anotimp și zile ruginii în calendar… toamna, vremea rodului, a cunoștințelor și-a poeziei… Toamna, așternut fain imaginației și, de ce nu, al activităților care poate scoate în lumină ce e mai frumos, mai inspirat… în inimile și gândurile copiilor… Dovada?! Un amplu proiect derulat la Școala Gimnazială din Poplaca, sub titlul: „Surâsul Toamnei”.

 

Imaginile grăiesc totul și… vă vor cuceri!

 

ARGUMENT

Toamna, anotimpul culorilor, al aromelor coapte, al veseliei, dar şi al melancoliei deopotrivă, este, fără îndoială, izvor inepuizabil de inspiraţie pentru toţi iubitorii de frumos, exprimat prin arta plastică şi literatură. Mai mult decât atât, ea, toamna, oferă şi resursele necesare creării unor adevărate capodopere, dând valoare artistică unor lucruri, aparent, banale. Oricine, copil sau adult, poate deveni un artist, atunci când, cu pricepere şi creativitate, transformă o frunză, o scoarţă de copac, o floare uscată sau o ghindă rătăcită în materiale de lucru.

Astfel s-a conturat ideea constituirii proiectului educaţional „SURÂSUL TOAMNEI”, care, prin secţiunile propuse, îi provoacă pe elevii şcolii noastre să se manifeste artistic, dezvoltându-le imaginaţia şi creativitatea, prin realizarea unor lucrări originale, abordând tehnici din domeniul artelor plastice (pictură, sculptură, modelaj, colaj, grafică), dar şi prin realizarea unor creaţii literare proprii (proză, poezie, teatru), după cum aflăm dela prof. coordonator Simona Maria Ioniță.

 

TIPUL PROIECTULUI: – proiect educaţional local, elaborat în sprijinul îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ prin activităţi extraşcolare;

SCOPUL PROIECTULUI: – cultivarea aptitudinilor artistico-plastice în vederea dezvoltării capacităţilor de exprimare prin muzică, literatură, arte plastice şi formarea competenţelor-cheie;

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a confecţiona diverse produse (desene, picturi, machete, postere, aranjamente, obiecte de artizanat), valorificând materiale din natură;

 • cultivarea sensibilităţii artistico-literare prin prezentarea propriilor creaţii (proză, poezie) și teatru;

 • stimularea activităţilor de grup în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi cooperare între membrii acestuia;

 • integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în cadrul grupurilor de lucru prin participarea lor activă;

 • promovarea capacităţiilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii tematice;

 • stimularea interesului pentru o participare cât mai largă prin prezentarea unei parade a modei, folosind materiale reciclabile;

 • aprecierea şi valorificarea produselor prezentate la secţiunile concursului prin recompensare cu diplome, premii.

SECŢIUNILE PROIECTULUI:

– secţiunea I – ”A ruginit frunza în vii”: creaţii literare proprii, recitări, teatru

– secţiunea a II-a – „Cromatică autumnală”: pictură, desen, colaj, postere, machete, aranjamente

– secţiunea a III-a –„În pas cu moda”: parada costumelor realizate din materiale reciclabile

 

ACTIVITĂŢI:

 • realizarea unor desene, picturi, colaje cu tema „Toamna”;

 • realizarea unor afişe, postere, machete, aranjamente, proiecte tematice, utilizând materiale din natură;

 • realizarea unei expoziţii;

 • concurs de recitări de poezii;

 • teatru

 • concurs de creaţii literare (proză, poezie) pe tema „Toamna”;

 • organizarea unei parade a modei;

 • evidenţierea celor mai frumoase lucrări şi decernarea premilor in cadru festiv.

ORGANIZATOR ŞI COORDONATOR DE PROIECT:

 • prof. Simona Maria Ioniţă

CADRE DIDACTICE IMPLICATE:

 • director, prof. Maria Ionaş

 • prof. documentarist, Liliana Pleșa

 • prof. Liliana Oprişiu

 • prof. Ana Muntean

 • prof. Teodora Tănase

 • prof. itinerant Liliana Surdu

PARTENERI: – Primăria comunei Poplaca

Comitetul de părinţi al şcolii

GRUPURI ŢINTĂ: – elevii ciclului primar

elevii ciclului gimnazial

 

DISEMINARE:

 • prezentarea proiectului în cadrul Cercului Pedagogic al Învăţătorilor;

 • publicarea proiectului pe site-ul www.didactic.ro; www..revistabubu.ro”

 • publicarea produselor şi rezultatelor elevilor în paginile revistei şcolii „Caleidoscop”, revista on-line „Sibiunews”, revista „Bubu, cel mai bun prieten”

 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR:

 • caracterul transdisciplinar şi interdisciplinar al proiectului (prin realizarea acestuia se ating obiectivele de referinţă a mai multor arii curriculare: limbă şi comunicare, arte, matematică şi ştiinţe ale naturii, tehnologii);

 • posibilitatea oferită elevilor de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor sunt evidente;

 • posibilitatea elevilor cu CES de a participa activ în grupurilor de lucru în vederea socializării lor.

REZULTATE AŞTEPTATE:

– îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ din şcoala noastră prin realizarea unor activităţi extraşcolare/extracurriculare care au în vedere dezvoltarea competenţelor-cheie;

– evidenţierea şi promovarea activităţilor elevilor şcolii noastre;

– îmbunătăţirea relaţiilor dintre şcoală, familie şi comunitate.

 

***Simona Maria Ioniță- prof. coordonator al proiectului, prof colaboratori: Oprișiu Liliana, Muntean Ana, Tănase Teodora.

Ceea ce vedeți sunt roadele la încheierea proiectului pentru ciclul primar.

Săptamâna viitoare, se va încheiea proiectul pentru ciclul gimnazial. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: