ULBS țintește succesul! Prin proiectul „Laboratorul Antreprenorial Universitar – Progres prin Inovare şi Practică – (UniversPractic)”

În data de 10 iulie 2014, începând cu ora 11.30, în „Aula Magna”, a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (str. Lucian Blaga, nr. 2, clădirea Bibliotecii Centrale Universitare) va avea loc conferinţa de lansare a proiectului: „Laboratorul Antreprenorial Universitar – Progres prin Inovare şi Practică – (UniversPractic)”, POSDRU/161/2.1/G/138402.

Proiectul este co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” şi se va derula pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 15.05.2014 şi până la data de 15.11.2015.

Alături de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – în calitate de beneficiar, la implementarea acestui proiect va contribui, în calitate de partener S.C. Integrated Corporate Security Services S.R.L.

Așa cum se pecizează într-un comunicat de presă, sub motto-ul: „ŢINTEŞTE SUCCESUL !”, proiectul UniversPractic îşi propune realizarea unui sistem formativ de educaţie complementară, capabil să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii, prin promovarea studenţilor şi masteranzilor Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu orientaţi spre dezvoltare personală şi profesională, dornici să se perfecţioneze şi să acumuleze experienţă în organizaţiile publice şi private.

Prin obiectivele asumate, este susţinută formarea competenţelor de analiză, proiectare, organizare şi evaluare pentru activităţile profesionale – indispensabile oricărui domeniu de activitate, realizate prin: servicii de orientare şi consiliere profesională, participarea în forumuri participativ-interactive de dezbateri (pe sistem Karl Popper), simulări decizionale şi de analiză strategică (War Room), conceperea  planurilor de afaceri (Incubatorul de Proiecte).

Atât prin participarea la exerciţiile oferite de Laboratorul Antreprenorial Universitar, dar şi prin implicarea în stagiile de practică (internship) cu scopul creşterii inserţiei profesionale şi pentru dobândirea de competenţe corelate cu cereinţele pieţei muncii, se urmăreşte dezvoltarea competentelor cheie – comune mai multor ocupaţii aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, precum: competenţe sociale şi civice, abilităţi de comunicare şi de exprimare culturală, competenţe informatice, competenţe antreprenoriale.

Apelând la metode interactive de învăţare, inclusiv prin instrumente inovative TIC, în cadrul proiectului se va implementa un laborator de analiză competitivă şi strategică de tip War Room (unic în România la nivel universitar) cu infrastructură capabilă să susţină dezvoltarea de rapoarte strategice pentru consilierea factorilor de decizie în organizaţiile private şi publice.

 

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: