COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI SIBIU face RECOMANDĂRI privind gestionarea CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

 

Gestionarea “câinilor fără stăpân” trebuie să fie în atenţia autorităţiilor cu responsabilitate şi putere de decizie în acest domeniu, în mod permanent, prin monitorizarea şi implementarea măsurilor stipulate în legislaţia în vigoare, nu numai atunci cănd se întâmplă evenimente tragice, cu oameni răniţi, desfiguraţi sau chiar ucişi de aceste animale.

Având în vedere că tema în discuţie este valabilă pentru toate localităţiile cât şi pentru o mai bună informare a populaţiei, din care o bună parte îşi are partea de vină pentru înmulţirea câinilor fără stăpân, medicii veterinari amintesc următoarele:

 

 • “Programul de gestionare a câinilor fără stăpân este prevăzut în Legea nr 227/2002 pentru aprobarea O.U.G. 155/2001, modificată şi complectată cu Legea 258 din 2013.

 • În comformitate cu actul normativ Consiliile locale, aveau obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân,

 • Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale gestionează baza de date privind evidenţa, mişcarea şi acţiuniile efectuate pe aceste animale.

 • Expresia câine fără stăpân are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare,

 • Este interzisă creşterea şi adăpostirea câinilor pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului acestuia.

  • Consiliile locale, au obligaţia de a amenaja adăposturi publice pentru câinii fără stăpân,din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, funcţionale şi autorizate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

  • Consiliile locale au obligaţia de a asigura asistenţa medicală veterinară prin efectuarea unor acţiuni sanitar-veterinare, obligatorii sau de necesitate, precum si identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân, exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.

   

 • Capturarea, transportul, cazarea, în adăposturile autorizate, identificarea prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare oficial, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 • Câinii fără stăpân sunt cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi reţinuţi o perioadă de 14 zile, cu excepţia celor care sunt revendicaţi.

 • Populaţia trebuie informată în mod regulat despre existenţa adăpostului, programul de vizitare şi posibilitatea adopţiei.

 • În situaţia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut în lege câinii nu au fost revendicaţi sau adoptaţi, aceştia pot fi păstraţi în adăposturi, returnaţi în teritoriu, (numai după identificare, vaccinare, deparazitare şi sterilizare , în urma hotărârii consiliilor locale, după consultarea populaţiei din raza unităţii administrativ-teritoriale respective) sau eutanasiaţi.

 • Se vor respecta prevederile din Legea nr. 9/2008 privind protecţia animalelor, care fac referire la obligaţia deţinătorilor de animale de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, ingrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor şi prin care se precizează că este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale, cu excepţia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar arondat.

 • Se eutanasiază prin act medical, cu procedee rapide şi nedureroase câinii fără stăpân care sunt bolnavi grav, incurabili, irecuperabili, câinii accidentaţi, câinii agresivi, după examinarea de către medicul veterinar de liberă practică; totul trebuie organizat în condiţiile legii.

 

Actele normative, nominalizate cuprind şi alte numeroase articole şi aliniate care obligă proprietarii de animale şi autorităţiile competente, cu privire la gestionarea animalelor, respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a acestora, alte obligaţii şi răspunderi pentru a nu pune în pericol sănătatea animalelor şi în primul rând a populaţiei.

De asemenea sunt prevăzute sancţiuni faţă de cei care încalcă legislaţia din acest domeniu, de la amenzi contravenţionale, amenzi penale, până la condamnări cu privare de libertate.

Prezenţa numărului mare de câini fără stăpân pe străzile localităţiilor, câini care în majoritate nu sunt vaccinaţi antirabic, nu sunt deparazitaţi, iar prin fecalele depuse în diferite spaţii şi care prin uscare, pot răspândi agenţi microbieni şi paraziţi, cu implicaţii grave în sănătatea populaţiei şi în special a copiilor, sau a altor animale, impune ca pentru implementarea eficentă a măsurilor de gestionare, conform legislaţiei actuale, a acestor animale să fie implicate permanent toate autorităţile centrale şi locale responsabile cu această activitate”.

 

Comunicatul este transmis de Dr. Penţea Ioan – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul Sibiu.

 

 

Foto: B365

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: