Directia Sanitara Veterinara Sibiu a controlat stanile si exploatatiile de vaci

În acest context, conducerea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu a organizat în cursul lunii iulie, prin  personalul de specialitate, actiuni de verificare a starii de sanatate a animalelor producatoare de lapte, respectarea igienei mulsului, igiena corporala a animalelor, precum si a normelor tehnologice de colectare, transport, procesare si valorificare a laptelui si a produselor derivate, actiuni stabilite pentru implementarea programului judetean de înbunatatire a calitatii laptelui, materie prima, stabilit pentru acest an.

După cum susţin surse din cadrul DSVSASibiu,la nivelul judeţului, producţia totală de lapte de vacă, estimată în medie lunară, este de circa 48.000 hl. şi este produsă de 2.230 vaci crescute în 16 exploataţii comerciale, de 1.730 vaci crescute în 109 exploataţii comerciale de tip A şi de 15.160 vaci din 6.218 exploataţii nonprofesionale din gospodăriile populaţiei, lapte care se valorifică în procent de 30 % la  unităţi de procesare autorizate din judeţul nostru, sau din alte judeţe, astfel:

·        direct din 16 exploataţii comerciale cca. 4.900 hl. lunar,

·        prin centre de colectare lapte din 348 exploataţii cu 3 vaci şi 430 exploataţii cu peste 3 vaci (imclusiv cele 109 de exploataţii de tip A), cca. 9.500 hl. lunar.

Diferenţa de 70 % este destinată pentru consum în gospodăria proprie şi pentru vânzare directă la consumatorul final (108 crescători de vaci înregistraţi la D.S.V.S.A. Sibiu), repectiv prin 24 de automate proprietatea a 19 crescători de vaci, prin abonaţi sau piaţa liberă.

Laptele de oaie, în judeţul Sibiu, estimat la o producţie totală de 144.000 hl, obţinut în perioada de lactaţie de 150 de zile, se valorifică ca atare în stare proaspătă sau este supus prelucrării şi valorificat ca telemea, caş, brânză frământată, brânză în burduf şi alte sortimente specifice zonei, astfel:

·        din 214 exploataţii (stâni) care reprezintă 30% din totalul de stâni, se livrează lapte crud pentru prelucrare la unităţi autorizate din judeţul Sibiu şi judeţele limitrofe;

·        143 de stâni (21%) sunt înregistrate la D.S.V.S.A Sibiu ca centre de prelucrare lapte de oaie integrate în exploataţie, produsele obţinute se valorifică la unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar pe teritoriul naţional;

·        în 280 stâni (40%) laptele este prelucrat sub formă de telemea sau caş şi predat la proprietarii ovinelor din stâna respectivă, în cantităţile stabilite în funcţie de numărul de oi în participaţie, produse din care o mare cantitate se valorifică pe piaţa liberă;

·        în 54 stâni (9 %)  laptele este consumat de miei.

În aceste condiţii de producere şi valorificare diversificată a laptelui în judeţul nostru, nu se permite efectuarea unui control riguros a calităţii producţiei primare, astfel că o cantitate însemnată de lapte şi derivate provenite din exploataţii care nu sunt înregistrate sanitar veterinar la D.S.V.S.A. Sibiu, pentru activitate de vânzare directă sau cu amănuntul, sunt valorificate în diferite moduri, fără a fi supuse permanent controlului de specialitate, decât la solicitarea unor producători individuali.     

Controalele efectuate în cursul lunii iulie au cuprins toate cele 16 exploataţii comerciale de vaci cu lapte, 109 exploataţii comerciale de vaci cu lapte de Tip A, (controale efectuate la sediul exploataţiei sau în taberele de vară din păşune, după caz), la 24 centre de colectare lapte, la 5 unităţi de procesare lapte de vacă şi oaie şi la 140 centre de prelucrare lapte de oaie întegrate în exploataţii (stâni).

Aşa cum se precizează în comunicatul demis astăzi,controalele au identificat şi unele necomformităţi la normele specifice, cu referire la abateri de la normelor de igienă a animalelor, a mulsului, a adăposturilor, personal cu slabă calificare pentru această activitate, de asemenea, unii producatori de lapte nu respectă graficul de afluire a probelor de lapte crud la laboratorul DSVSA Sibiu, pentru determinarea parametrilor de calitate, abateri sancţionate cu 7 avertismente pentru persoanele responsabile.

        Având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2014, este interzisă livrarea la centrele de colectare, la unităţile de procesare, precum şi punerea pe piaţă a laptelui crud care nu respectă cerinţele legislaţiei U. E. cu referire la numărul total de germeni şi la numărul de celule somatice, conducerea D.S.V.S.A. Sibiu, pe lângă campania de informare a operatorilor din domeniile producţiei, colectării şi procesării laptelui, cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformităţii laptelui crud cu standardele U.E. efectuată în cursul lunii iunie, atenţionează factorii responsabili ca această perioadă rămasă din anul 2013, să fie cât mai constructivă şi utilizată pentru aplicarea unor măsuri şi derularea unor programe menite să ducă la îmbunătăţirea calităţii laptelui crud, a sistemului de colectare a laptelui şi la modernizarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole, în acord cu cerinţele şi reglementările europene.

Concret, se au în vedere:

Ø     înregistrarea exploataţiei cu animale la D.S.V.S.A. Sibiu comform normelor legislative în vigoare;

Ø     asigurarea condiţiilor de biosecuritate în exploataţiile de vaci cu lapte prin:   – restricţionarea circulaţiei de animale şi personal,

– asigurarea unui flux tehnologic la nivelul cerinţelor actuale,

– igiena adăposturilor şi a animalelor,

– monitorizarea stării de sănătate a animalelor şi a personalului  angajat,

Ø     să comunice medicului veterinar responsabil cu supravegherea exploataţiei respective, cazurile de îmbolnăvire sau suspiciuni de îmbolnăvire a animalelor producătoare de lapte;

Ø     să asigure că laptele provenit de la animale bolnave sau suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos, nu este livrat la centrul de colectare, sau prelucrat, decât cu acceptul scris al medicului veterinar;

Ø     să asigure condiţiile de adăpostire, sănătate, igienă şi bunăstare animală, astfel încât să se evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a laptelui crud;

Ø     să asigure că mulsul se desfăşoară în condiţii igienice, prin spălarea şi dezinfectarea ugerului, a aparatelor de muls şi a ustensilelor folosite în acest scop;

Ø     să fie dotat cu echipamente care să asigure o răcire imediată a laptelui după muls la maxim 8 grade Celsius;

Ø     să asigurare echipamente de protecţie pentru personalul responsabil cu mulsul animalelor, precum şi manipularea corespunzatoare a echipamentelor de muls şi a celor de depozitare a laptelui crud;

Ø     să transporte imediat după muls laptele crud la centrul de colectare, sau prelucrare şi să evite contaminarea acestuia pe timpul transportului;

Ø     să respecte graficul de afluire a probelor de lapte crud la laboratorul D.S.V.S.A Sibiu, pentru determinarea parametrilor de calitate ( N.T.G. şi N.C.S )

Producătorii agricoli, îşi pot valorifica laptele crud  sau produsele din lapte, în comformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 111 din 2008, în spaţii autorizate sanitar veterinar, prin asumarea responsabilităţii pentru ca produsele lactate pe care le comercializează să nu pună în pericol sănătatea consumatorilor.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: