Inspectoratul General pentru Imigrări, zi aniversară! În evidenţele Biroului pentru Imigrări Sibiu sunt înregistrate 2560 de persoane

Astăzi, 7 aprilie a.c., Inspectoratul General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări Sibiu sărbătoreşte 135 de ani de la atestarea documentară a primului act normativ care reglementa regimul străinilor în România „Legea asupra străinilor”, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 07.04.1881.

Primind ordinul de explusiune, străinul va trebui să arate puntul de la frontieră prin care voiesce să trecă, şi, în casul acesta, i-se va remite o foie de drum prin care se va regula itinerarul ce va avea să urmeze, şi timpul cât va avea dreptul să se poprească în fiecare localitate, până la frontieră. În casul de a contraveni la vre-una din aceste dispoziţiuni, străinul va fi condus afară din ţară prin forţa publică”……stipula, la acea vreme, un articol de lege din actul normativ menţionat mai sus.

La scurt timp, a apărut Regulamentul din anul 1900, care prevedea „Biletul de liberă trecere” ca document pentru străini intraţi în România iar în anul 1903, Adunarea Deputaţilor a adoptat „Legea asupra organizării Poliţiei Generale a Statului”

De atunci şi până în zilele noastre, legislaţia naţională s-a aflat într-un proces permanent de actualizare în concordanţă cu exigenţele societăţii româneşti şi mai apoi de armonizare cu reglementările europene. Politicile actuale din domeniile migraţiei, azil şi integrare a străinilor în România sunt elaborate astfel încât să asigure aplicarea legii într-un concept unitar de către instituţiile cu atribuţii pe această linie.

În prezent Inspectoratul general pentru Imigrări are în competenţă, la nivel central şi în fiecare judeţ al ţării, servicii sau birouri care lucrează în interesul cetăţenilor străini şi al comunităţii noastre, cu atribuţii în admisie şi reglementarea dreptului de şedere, încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor, prevenirea şi combaterea şederii ilegale şi a muncii nedeclarate, pe teritoriul României.

De asemenea, instituţia administrează şase Centre de cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil – la Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Giurgiu, precum şi două Centre de Cazare a Străinilor Luaţi în Custodie Publică – la Ilfov şi Arad.

Primul în Europa, Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara, administrat de Inspectoratul general pentru Imigrări, a transpus în practică, la nivel internaţional, conceptul de evacuare în regim de urgenţă a refugiaţiilor aflaţi în pericol de a fi returnaţi din prima ţară de azil în ţara de origine.

Potrivit unui comunicat oficial, la sfârşitul primului trimestru al anului 2016, în evidenţele Biroului pentru Imigrări Sibiu sunt înregistraţi un număr de 2560 persoane, dinre care 760 provin din state terţe (cei mai mulţi provin din Moldova, Turcia, SUA) şi 1800 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană.

Așa cum precizează autoritățile, principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa în judeţ sunt reîntregirea familiei, studii, muncă , alte scopuri. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: